Overbruggingsrecht

Eerst leefloon, dan pas overbruggingsrecht

In de vierde pijler van het overbruggingsrecht is voorzien dat een zelfstandige na stopzetting om economische redenen kan aanspraak maken op een vervangingsinkomen uit zijn/haar sociale zekerheid.

Overbruggingsrecht 4e pijler voor bedrijfsleiders

Het overbruggingsrecht bestaat uit 4 pijlers. De 4e pijler is de jongste en voorziet in rechten gekoppeld aan een stopzetting wegens economische moeilijkheden. Binnen deze pijler zijn er 3 situaties gedefinieerd die wijzen op ‘economische moeilijkheden’:

OCMW en overbruggingsrecht

Sedert 1/01/2017 is er een bijkomende voorwaarde om overbruggingsrecht te bekomen.

Pagina's