Overbruggingsrecht

Na gedwongen stopzetting hebben zelfstandigen recht op een inkomen uit de sociale zekerheid

Dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie verder). Sedert 1/1/17 bestaat dat recht uit 4 pijlers. Elke pijler staat voor een situatie die het recht doet ontstaan  :

Zonder aanvraag werkloosheidsuitkering geen overbruggingsrecht

Na stopzetting van elke zelfstandige activteit kan je misschien aanspraak maken op een overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht om economische redenen

Op 8/1/2016 is de oude benaming "faillissementsverzekering" vervangen door "overbruggingsrecht".

Het overbruggingsrecht levert de zelfstandige bij een gedwongen stopzetting 2 voordelen op :

OCMW en overbruggingsrecht

Sedert 1/01/2017 is er een bijkomende voorwaarde om overbruggingsrecht te bekomen.

Eerst leefloon, dan pas overbruggingsrecht

In de vierde pijler van het overbruggingsrecht is voorzien dat een zelfstandige na stopzetting om economische redenen kan aanspraak maken op een vervangingsinkomen uit zijn/haar sociale zekerheid.

Pagina's