Overbruggingsrecht

Moet je je overbruggingsrecht terugbetalen?

Het overbruggingsrecht is gebonden aan een aantal voorwaarden :

Zonder aanvraag werkloosheidsuitkering geen overbruggingsrecht

Na stopzetting van elke zelfstandige activteit kan je misschien aanspraak maken op een overbruggingsrecht.

Na gedwongen stopzetting hebben zelfstandigen recht op een inkomen uit de sociale zekerheid

Dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie verder). Sedert 1/1/17 bestaat dat recht uit 4 pijlers. Elke pijler staat voor een situatie die het recht doet ontstaan  :

Het overbruggingsrecht verjaart na 3 jaar

Het overbruggingsrecht geeft vaak problemen bij de opstart of bij samenloop met een andere uitkering. Je verliest immers het recht op je overbruggingsuitkering als je werk vindt.

Overbruggingsrecht om economische redenen

Op 8/1/2016 is de oude benaming "faillissementsverzekering" vervangen door "overbruggingsrecht".

Het overbruggingsrecht levert de zelfstandige bij een gedwongen stopzetting 2 voordelen op :

Pagina's