Open na je faillissement een nieuwe bankrekening

Na een faillissement worden doorgaans alle bankrekeningen van de gefailleerde die bestaan op datum van het faillissement bevroren. De curator doet dat omdat hij die rekeningen tot het actief van de failliete boedel rekent. De bank doet dat omdat ze vaak schuldeiser is en haar openstaande leningen aan de gefailleerde mag verrekeningen met andere rekeningen van de gefailleerde bij diezelfde bank, zelfs privé-rekeningen en spaar-of beleggingsrekeningen.

Een goede raad na een faillissement is dus : open een nieuwe bankrekening.

  • Waar ? Bij een bank waar de gefailleerde nooit eerder mee gewerkt heeft. Kleinere banken doen het minst moeilijk. Het vaakst lukt het bij de bank van de post.
  • Wanneer doe je dat best ? Nadat je merkte dat de rekeningen geblokkeerd zijn. Je kan hierover afspreken met je curator, of zelfs aandingen om dat zo snel mogelijk te laten gebeuren, zodat je niet verrast wordt. (Wees altijd zeer respectvol in de omgang met je curator.)

Wie dat niet doet, zal betalingen die na de faillietverklaring ontvangen worden op zo'n oude rekening , bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, faillissementsuitkering, alimentatie, kinderbijslag, leefloon, loon, hulp van familie en dergelijke geblokkeerd zien. Dit leidt tot hartverscheurende toestanden, die met maanden vertraging soms nog geheel of gedeeltelijk kunnen rechtgezet worden. Bespaar je die problemen en open een nieuwe rekening voor alle ontvangsten van na het faillissement.

Als de gefailleerde een rechtspersoon is, kan het zijn dat deze voorzorgsmaatregel overbodig is. Er zijn evenwel zoveel uitzonderingen op de bescherming van het privévermogen van vennoten dat niet reageren op een faillissementsvonnis toch onvoorzichtig is. Zeker als je persoonlijk borg staat voor leningen van de failliete vennootschap, moet je dit doen.

Failliet Menulink: