Ook als je sociale bijdragen onbetaald zijn, blijft de kinderbijslag komen. (sedert 1/7/2008)

Circa 30.000 ondernemers in hoofdberoep hebben het zo moeilijk dat ze hun verplichte sociale zekerheidsbijdragen niet of niet op tijd kunnen betalen. Vroeger veroorzaakte dat een blokkering van de kinderbijslag. Sedert 1/7/2008 is dat gelukkig niet meer het geval. Deze afbreuk op het verzekeringsprincipe is sociaal heel goed verdedigbaar :

  • ouders via hun kinderen treffen is moreel niet verdedigbaar 
  • wie niet betaalt ondanks de drukkingsmiddelen die de sociale zekerheid kan inzetten, kan wellicht ook niet betalen en heeft wellicht nood aan meer inkomen.
Failliet Menulink: