Ondernemers en OCMW

De meeste Vlaamse lokale welzijnsorganisaties, voornamelijk OCMW's, volgden al een Dyzo-opleiding. Ze kunnen zelfstandigen daardoor beter van dienst zijn.

Stijgende nood. Jaarlijks kloppen duizenden zelfstandigen aan bij de Vlaamse OCMW's. Het aantal falingen van Vlaamse ondernemingen (circa 5000/jaar) is hoog, het aantal stopzettende ondernemingen ook.  Circa 14% van de actieve ondernemers leven in structurele armoede. Het aantal aanvragen bij de commissie voor vrijstelling van sociale bijdragen beloopt in de 10-duizenden per jaar. Veel zelfstandigen zijn ten einde raad als ze moeten stoppen. Steun vragen ligt niet in hun aard, ze willen zoveel mogelijk zelf hun problemen oplossen. De OCMW's en overige algemene welzijnsinstellingen worden geconfronteerd met specifieke hulpvragen van zelfstandigen en stellen vast dat dit voor hen nog teveel een onbekend terrein is.

Mentale en technische kloof. Dyzo hoort van sommige van haar hulpvragers wel eens dat niet elke medewerker van de Vlaamse OCMW's in staat is om behoeftige zelfstandigen ernstig en deskundig van dienst te zijn. Er is een mentale kloof tussen ondernemers en vertegenwoordigers van de overheid. Daarenboven leven ondernemers in een andere wereld met een eigen wijze van inkomensverwerving, beroepsrisico's, afwijkende fiscaliteit, sociale zekerheid en economisch recht enzovoort. Dyzo reikt deze organisaties daarom een samenwerkingsaanbod aan om optimaal in te spelen op hulpvragen van zelfstandigen. 

Wat heeft Dyzo totnogtoe gedaan om deze kloof te verkleinen ?

  1. Samenwerkingsovereenkomsten met intussen al een derde van de Vlaamse OCMW's.
  2. Kosteloze basisopleidingen in 2010-2012
  3. Vervolmakingsopleidingen vanaf 2012.
Failliet Menulink: