OCMW en overbruggingsrecht

Sedert 1/01/2017 is er een bijkomende voorwaarde om overbruggingsrecht te bekomen. Er moeten namelijk 4 van van de laatste 16 kwartalen effectief betaald zijn.  Het OCMW heeft er belang bij dat haar cliënten in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht en zorgt daarom soms voor de betaling van ontbrekende kwartalen. De overheid bevoegd voor sociale zekerheid zelfstandigen heeft daarop gereageerd met een paar preciseringen. Het OCMW weet best vooraf waar haar voordeel ligt, daarom volgende toelichting :

3 aandachtspunten

  1. Het OCMW is vrij om kwartalen namens haar cliënten al dan niet te betalen en sociale verzekeringsfondsen mogen die betalingen niet weigeren. Hoe zorg je ervoor dat je betalingen geboekt worden op de kwartalen die jij wil ? Vakterm = allocatie of affectatie van betalingen. Zonder deze techniek gaan betalingen standaard naar de oudste schuld en komen de beoogde rechten mogelijks niet tot stand.
  2. Als het overbruggingsrecht op die manier tot stand komt, geldt dit slechts voor de maanden die volgen op de betaling. Laattijdige betalingen zorgen dus niet voor een retroactief recht.
  3. Als er vrijstelling van bijdragen bekomen wordt en er daardoor niet langer voldaan is aan de voorwaarde van effectieve betaling van 4 kwartalen, stopt het overbruggingsrecht na de vrijstellingsbeslissing en mogelijk is er dan alsnog behoefte aan leefloon. Het OCMW dat bijdragen betaalt namens haar klanten, kiest dus best kwartalen uit die ouder dan 1 jaar zijn, zodat ze niet meer in aanmerking komen voor vrijstelling.

 

2 rechten voor de prijs van 1

Als het OCMW SZZ-betalingen doet namens haar cliënten, kan ze met 1 inspanning over maximum 4 kwartalen, tegelijkertijd 2 rechten vrijmaken. Naast het overbruggingsrecht komen volgende rechten mogelijks ook tot stand :

  1. Heeft de cliënt belangrijke onverzekerde medische kosten, dan zal de betaling van de openstaande kwartalen van het jaar X - 2 het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen herstellen. X is het jaar waarin de medische kost is gemaakt, X - 2 is het tweede jaar voorafgaand aan het jaar X.
  2. Is de cliënt volledig werkonbekwaam, dan kan het OCMW met haar betaling mikken op de 2 à 3 kwartalen die het recht op ziekte-uitkeringen als zelfstandige doen ontstaan (informeer je vooraf bij de dienst uitkeringen van het ziekenfonds in kwestie, want het is niet simpel om te bepalen welke kwartalen nodig zijn voor dit recht). Zonder erkenning van de werkonbekwaamheid door de medisch adviseur van het ziekenfonds in kwestie blijft het ontstaan van dit recht onzeker. (Dit recht komt dan wel in de plaats van het overbruggingsrecht, want beide uitkeringen zijn niet cumuleerbaar en de ziekte-uitkering heeft voorrang.)
Failliet Menulink: