Nieuwe insolventiewet

Overzicht verloop faillissement

Dit is een samenvattend artikel over de faillissementsprocedure. Een faillissement heeft een begin, een aantal tussentijdse beslissingsmomenten en een einde. Lees meer over :

Vooraleer een faillissement aan te geven

Als de schulden een ondernemer boven het hoofd groeien, wat doe je dan best ?

Doe dit wel. Dyzo raadt aan om werk te maken van :

Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden die failliet gaan met een vonnis uitgesproken na 30/4/2018 krijgen met een pak nieuwe regels te maken. De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars of handelsondernemingen.

Elektronische aangifte faillissement na 30 april 2018

Vanaf 1 mei 2018 kan een faillissement enkel nog elektronisch aangegeven worden. Dat moet via de website www.regsol.be .

Gevolgen - Psychologisch

Minder zorgen ? Velen kunnen na faling weer beter slapen en vinden energie om werk te maken van een h

Pagina's