Nieuwe insolventiewet

Faillissement vennootschap versus natuurlijk persoon

 

In geval van een eenmanszaak behoort het volledige actief en passief tot het faillissement. Er bestaat immers geen afgescheiden vermogen tussen privé en onderneming.

Wie kan er het faillissement aanvragen?

Wie kan er het faillissement aanvragen ?

De volgende partijen kunnen de rechtbank van koophandel aanzetten om een faillissement uit te spreken :

Rol van de curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde.

STAAT VAN FAILLISSEMENT - VOORWAARDEN

Iemand zal enkel failliet verklaard worden indien hij op het ogenblik van de faillietverklaring:

Insolventiewet 1 mei 2018

De insolventiewet (wet van 11 augustus 2017) is van toepassing op alle faillissementen uitgesproken vanaf 1 mei 2018 op :

Pagina's