Na je zelfstandigheid werkloosheidsuitkeringen bekomen?

Recht op werkloosheidsuitkering?

Bij stopzetting van een zelfstandige activiteit uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens gebrek aan rendement, kan recht op werkloosheidsuitkering ontstaan

Prestaties als zelfstandige worden niet in aanmerking genomen voor het ontstaan van recht op werkloosheidsuitkering.

 
Dit neemt niet weg dat een vroeger uitgeoefende loontrekkende activiteit of hoedanigheid, in sommige gevallen toch toegang geeft tot een uitkering wegens werkloosheid. De algemene regel is dat er gedurende een referentieperiode een voldoende aantal dagen (afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag) als werknemer moet gewerkt zijn.
  • Jonger dan 36 jaar op het moment van de aanvraag, minstens 312 arbeidsdagen  (zesdagenweek) in een referteperiode van 18 maanden.
  • Tussen 36 tot 49 jaar op het moment van de aanvraag, minstens 468 arbeidsdagen (zesdagenweek) in een referteperiode van 27 maanden.
  • Vanaf 50 jaar op het moment van de aanvraag, dan minstens 624 arbeidsdagen  (zesdagenweek) in een referteperiode van 36 maanden.

Voorwaarden om de periode vóór je zelfstandigheid te laten meetellen :

Er zijn drie voorwaarden :
1) Maximum 15 jaar zelfstandig geweest zijn
2) Voldoende arbeidsdagen (of sociaal verzekerd geweest als werknemer)  (zie algemene regel hierboven)
3) Attest ex-werknemer van niet weder-tewerkstelling
 
Hoe werkloosheidsuitkeringen aanvragen ?
  1. Iinschrijving bij VDAB indien woonachtig te Vlaanderen, bij Actiris voor Brusselaars en bij FOREM voor inwoners van Wallonië;
  2. Een steunaanvraag indienen bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of bij de werkloosheidsdienst van ABVV, ACV of ACLVB;
  3. De beslissing van de RVA afwachten ;
Zie ook :
 
Waarschuwing 
De werkloosheidsverzekering is een complexe materie. Voor nazicht indien gerechtigd, hetzij berekening van het bedrag, neem contact met de hulpkas voor werkloosheidsverzekering of met een vakbond naar keuze.
 
Wil je de tekst van het wijzigende KB nalezen,  klik hier (pdf, 12 KB).
Failliet Menulink: