Na gedwongen stopzetting hebben zelfstandigen recht op een inkomen uit de sociale zekerheid

Helaas nog te weinig gekend is het overbruggingsrecht. Dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie verder). Sedert 1/1/17 bestaat dat recht uit 4 pijlers. Elke pijler staat voor een situatie die het recht doet ontstaan  :

 1. faillissement van de zaak (zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen);
 2. een collectieve schuldenregeling (de collectieve regeling moet dateren van voor de stopzetting);
 3. brand, vernieling door derden, natuurramp, beroepsallergie.
 4. stopzetting om economische redenen. (= nieuw vanaf 1/1/17)

Deze uitkering heet overbruggingsrecht, maar staat ook nog gekend als "faillissementsverzekering, soms ook als stopzettingsverzekering". Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een verzekering, waarvoor je premies moet betalen aan een maatschappij, maar om een sociaal recht. Dat recht is wel voorbehouden voor zelfstandigen die tegelijkertijd :

 1. in het kwartaal van stopzetting en in de 3 daar onmiddellijk aan voorafgaande kwartalen zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) geweest zijn,
 2. sociale bijdragen verschuldigd zijn in die kwartalen,
 3. 4 kwartalen effectief betaald hebben in de 16 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting of het faillissement,
 4. geen enkele beroepsactiviteit meer hebben,
 5. jonger dan 65 jaar zijn en geen recht hebben op een vervangingsinkomen.

De maandelijkse uitkering is hetzelfde bedrag als het minimumpensioen van de zelfstandigen, en waar je maximaal 24 maand in je loopbaan als zelfstandige kunt op terugvallen. Combinatie met prestaties of een ander vervangingsinkomen is onmogelijk. Je kan niet kiezen tussen werkloosheidsuitkering  en het overbruggingsrecht, werkloosheidsuitkering heeft voorrang. Lees ook : zonder aanvraag werkloosheidsuitkering geen overbruggingsrecht.

Aanvraag indienen ?

Lees de voorwaarden in volgende download :

Het overbruggingsrecht is vanaf 1/1/17 hervormd met uiteenlopende gevolgen

De faillissementswet laat vanaf 1 mei 2018 een grotere groep ondernemers toe failliet te gaan

 • Vrije beroepen kunnen vanaf dan failliet gaan en overbruggingsrecht bekomen.
 • Zelfstandige helpers en medewerkende echtgenoten kunnen vanaf dan in bepaalde gevallen wel failliet gaan. Meewerkende echtgenoot (maxistatuut) kan aanvraag overbruggingsrecht doen.

Het overbruggingsrecht is verruimd vanaf 1/7/2019

Vanaf 1/7/2019 is de maximale termijn om overbruggingsrecht te ontvangen velengd van 12 maand naar 24 maand. Per schadegeval kan je wel maar 12 maand uitkering krijgen. De maximale termijn van 24 maanden geldt voor je hele leven. 

Hier niet gevonden wat je zocht ? Zie verwante onderwerpen :

 

Failliet Menulink: