Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij een bank voor een lening. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig eigen kapitaal kunnen inbrengen, afhankelijk zijn van een uitkering of achterstallige schulden hebben. Voor deze mensen zijn er speciale kredietvormen. Ze zijn gekend onder verschillende namen zoals :
  • Impulskrediet
  • solidaire lening
  • microkrediet.
Hefboom is een organisatie die  wil bijdragen tot een sociale en duurzame samenleving. Dat doet ze door financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in reële projecten in de sociale en duurzame economie. Met managementadvies en dienstverlening allerhande draagt Hefboom bovendien actief bij tot het goed bestuur en het goed functioneren van deze organisaties. Bij dit alles heeft Hefboom de ambitie om zelf economisch duurzaam te werken.
 
Microstart haalde haar inspiratie in Bangla-Desh. In Frankrijk werd haar businessmodel succesvol uitgerold. Ook in België is deze organisatie actief. Ze geeft kleine (500€ tot 10.000€) leningen aan wie niet terecht kan bij de gewone banken.Je vindt er individuele of collectieve begeleiding in verschillende domeinen (financiën, beheer, juridische aangelegenheden, boekhouding ...) om je activiteit op te starten, te ontwikkelen en de duurzaamheid ervan veilig te stellen. In tegenstelling tot de klassieke kredietverstrekkers kijkt microstart vooral naar wat de ondernemer zelf in zijn mars heeft.
 
Gewestelijke investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB) verleent microkredieten & achtergestelde leningen aan kleine ondernemingen die in Brussel gevestigd zijn en niet bij de banken terechtkunnen. De bedragen variëren van 1250€ tot 95.000€. De klanten krijgen ook beheersondersteuning tijdens de periode van de lening, gemiddeld 3 jaar. Dit kadert in het programma van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.
Failliet Menulink: