Medecurator voor vrije beroepen

Wanneer de gefailleerde de beoefenaar is van een vrij beroep stelt de rechtbank naast een curator ook een medecurator aan. Dat moet een beoefenaar van dit beroep zijn die op de hoogte is van vereffeningsprocedures. (Art. XX.123)

De medecurator moet mee waken dat er geen schending is van onder meer de regels van het beroepsgeheim.

Wie beschouwt de wetgever als vrij beroeper en welk beroepsorgaan wordt betrokken bij faillissementsprocedures ? (KB 26/4/2018)

  1° Advocaten : de Stafhouder van de hoofdbalie;
  2° Gerechtsdeurwaarders : de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders;
  3° Notarissen : de Nationale Kamer van notarissen;
  4° Apothekers : de Nationale Raad van de Orde der Apothekers;
  5° Artsen : de Nationale raad van de Orde der Artsen;
  6° Dierenartsen : de Nederlandstalige Gewestelijke Raad Orde der Dierenartsen of le Conseil régional francophone de l'Ordre des Médecins vétérinaires, naargelang de schuldenaar onderworpen is aan hun respectievelijk toezicht;
  7° Psychologen : de Psychologencommissie;
  8° Architecten : de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten of le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes, naargelang de schuldenaar onderworpen is aan hun respectievelijk toezicht;
  9° Vastgoedmakelaars : het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;
  10° Bedrijfsrevisoren : het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
  11° Boekhouders en boekhouders-fiscalisten : het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten;
  12° Accountants en belastingconsulenten : het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
  § 2. Wat betreft de bedrijfsrevisoren zullen de kennisgevingen zoals bedoeld in artikelen XX.25, § 3 en XX.133 van het Wetboek van economisch recht worden gericht aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: