Leefloon : hoe en waar aanvragen?

Je doet een aanvraag bij het OCMW van de gemeente van je woonplaats. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Bij een mondelinge aanvraag kan je best een bewijs vragen. Een schriftelijke aanvraag gebeurt best per aangetekend schrijven.
 
Wat gebeurt er na de aanvraag?
Na de aanvraag gaat een maatschappelijk werker over tot een sociaal onderzoek. Het doel hiervan is nagaan of je al dan niet voldoet aan alle voorwaarden. Je zal dus inlichtingen moeten verschaffen over de samenstelling van jouw gezin, jouw inkomsten,etc.
 
Welk bedrag?
Er zijn 3 mogelijke categorieën waartoe je kan behoren : samenwonende, alleenstaande of gezinshoofd. De maximumbedragen per maand veranderen regelmatig. Met volgende link kun je de recentste bedragen vinden op een site beheerd door de overheid.
Failliet Menulink: