Je moet loyaal meewerken met de curator

Naast het overmaken van de bezittingen van de gefailleerde en de bijhorende informatie daarover, zijn er nog verplichtingen, zoals : antwoorden op de vragen van de curator, bereikbaar blijven (telefoon, email en post van de curator beantwoorden), adreswijziging en verblijf in het buitenland melden. Naar de vergaderingen komen waarop je uitgenodigd wordt. (Art. XX.146) Het kan dat de curator je vraagt de failliete zaak even verder uit te baten, bijvoorbeeld voor een uitverkoop van snel bedervende goederen (bijvoorbeeld verse voeding) of goederen die sterk afhankelijk zijn van wat mode is op dat moment (bijvoorbeeld damesschoenen). (Art. XX.140) Daar mag je wel een vergoeding voor verwachten. (Art. XX.141) Een curator die eist dat je een groot bedrijfsgebouw vol goederen leegmaakt overschrijdt de loyauteitsverplichting van de gefailleerde. (interpretatie van Dyzo)

terug naar overzicht

Failliet Menulink: