Insolventiewet 1 mei 2018

Ondernemers met betalingsmoeilijkheden die failliet gaan met een vonnis uitgesproken na 30/4/2018 krijgen met een pak nieuwe regels te maken. De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars of handelsondernemingen.

De nieuwe wet is van toepassing op :

  • Alle ondernemers. Er zijn meer ondernemers dan er handelaars zijn. Voorbeeld : Bestuurders van vennootschappen zouden ondernemers worden en persoonlijk failliet kunnen gaan. Dat geldt ook voor de vrije beroepen, kinderdagverblijven en landbouwers en voor wie zelfgemaakte juwelen verkoopt of regelmatig een kamer verhuurt via airbnb en voor Uber-chauffeurs.
  • Alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid met of zonder economisch doel, maar met een economische activiteit, dus de vennootschappen maar ook vzw's, stichtingen, maatschappen, sommige feitelijke verenigingen. Voorbeeld : De cantine van de voetbalclub. Land- en mijnbouworganisaties.
    • Uitzonderingen :  Vakbonden & publiekrechtelijke rechtspersonen. Voorbeeld : Je gemeente, provincie, politiezone of OCMW kan straks nog altijd niet failliet gaan.
  • Buitenlandse organisaties waarvan het centrum van belangen in België ligt. Voorbeeld : In België werken met een Britse Limited biedt helemaal geen bescherming tegen schuldeisers.3

De rechtbank van koophandel ( ondernemingsrechtbank ) krijgt hierdoor meer werk en de burgerlijke rechtbank minder.

De verschoonbaarheid wordt vervangen door het begrip schuldkwijtschelding. Dit is in deze wet een algemeen principe en kan al vanaf de 6de maand na opening faillissement.

De schuldkwijtschelding voor de echtgenote, de ex-echtgenote, de wettelijke samenwonende en de ex-wettelijke samenwonende blijft, maar wordt beperkt tot professionele schulden.

De nieuwe wet verandert ook volgende kwesties :

  • de procedure wordt volledig elektronisch;
  • de bestuurdersaansprakelijkheid verstrengt; 
  • oplossingen buiten de rechtbank krijgen meer belang.

Lees meer over :

  1. hoe een faillissement begint, verloopt en eindigt.
  2. de gevolgen van een faillissement voor de gefailleerde.

Voor oudere faillissementprocedures, geldt de oude wetgeving. Je vindt antwoorden op heel wat vragen over de faillissementen geregeld door de wet van 1997 in het hier downloadbare document.

Dyzo is nog volop bezig aan de aanpassing van haar website aan de nieuwe wet. Voorlopig kan het verwarrend zijn of het nu gaat over de oude wet of over de nieuwe. Onze excuses voor het ongemak! Indien onduidelijk, neem dan contact met ons op!

Waar vind ik die nieuwe wet ?

 Het boek XX van het Wetboek Economisch Recht is op 11/8/17 afgekondigd. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing vanaf 1 mei 2018. Download hier de tekst van die wet, zoals die verscheen in het Belgisch staatsblad op 11/9/2017.

terug naar overzicht

 

 

Failliet Menulink: