Het verschil tussen de gerechtsdeurwaarder en de curator

Stel dat je eigenaar bent van een eenmanszaak, een VOF, een GCV of een CVOA en dat je onoverkomelijke schulden hebt. Dan kun je in principe afwachten en een reeks gerechtsdeurwaarders verwachten of een persoonlijk faillissement aangeven en een curator op bezoek krijgen. Wat is in de praktijk het verschil tussen die twee gerechtsdienaars ?

De stappen die een gerechtsdeurwaarder zet zijn samengevat de volgende:

  1. Hij schrijft jou aan met een aanmaning tot betaling van een openstaande schuld (via aangetekend schrijven, handgifte of door de brief in de bus te stoppen. Op die brief staat de uiterlijke termijn van betaling en meestal een voorstel om hem te contacteren voor een afbetalingsplan. Geraakt de zaak zo niet opgelost, dan komt de volgende stap.

  2. Voor een onbetwiste en onbetaalde schuld kunnen een aantal schuldeisers (namens de overheid) een betalingsbevel uitgeven. Soms wordt je gedagvaard voor een rechtbank die een uitvoerende titel kan geven aan de schuldeiser, zodat de gerechtsdeurwaarder de volgende stap kan zetten.

  3. Als je niet reageert of niet tot een akkoord komt qua afbetaling, dan komt hij (of een assistent) vervolgens persoonlijk langs (soms met een slotenmaker als hij denkt dat je niet thuis zult zijn) en hij schrijft de goederen op die beslagen kunnen worden. Dit is het bewarend beslag; bewarend omdat je van dat moment die goederen niet meer mag verkopen maar moet bewaren voor een mogelijke latere openbare verkoop. Hij laat jou die lijst aftekenen en op dat document staat ook dat als je niet betaalt tegen een bepaalde datum, de volgende stap wordt gestart.

  4. Nadat de uiterlijke termijn van betaling is verstreken, krijg je een brief in je bus (ook meestal gewoon in brievenbus gestoken samen met een aantekening) waarbij wordt gemeld dat er uitvoerend beslag is gelegd : in die enveloppe zit een geel document met de datum waarop de openbare verkoop is gepland. Dit is de zgn. aanplakking die vroeger op de deur werd geplakt en voor iedereen zichtbaar was. ( Commentaar Dyzo : Die openbare aanplakking wordt nu niet meer gedaan omdat dit mensonterend  was en vele schuldenaars vroeger wachtten tot die laatste stap om te betalen. Ondertussen wisten wel alle buren dat je goederen waren aangeslagen. )

  5. Enkele dagen voor de geplande datum van verkoop, komt een verhuiswagen de goederen ophalen en wordt je wagen weggetakeld.

Dit alles neemt verschillende weken in beslag. In principe kan dit herhaald worden voor elke schuld apart. De kosten zullen hierdoor fel oplopen tot een veelvoud van de oorspronkelijke schuld.

 

Bij een faillissement gaat alles veel sneller.

Van zodra de faling is uitgesproken belt de curator jou om te zeggen wanneer hij op bezoek komt (dikwijls nog de dag van de uitspraak zelf of de dag erna). Afhankelijk van de omvang van het faillissement en de grootte van de schulden en de activa (die je hebt medegedeeld bij het neerleggen van de boeken), komt de curator zelf op bezoek (soms samen met de rechter-commissaris) ofwel stuurt hij iemand van een veilinghuis die goederen via opbod/veiling zal verkopen. De goederen worden opgeschreven en je moet de sleutels van je wagen afgeven. Als je een derde persoon een minnelijke wederinkoop wilt laten doen, krijg je enkele dagen later een prijs om de goederen via die derde in te laten kopen. Je mag ook het bod van die derde meedelen aan je curator. De goederen blijven dan bij jou staan en er wordt niets weggehaald.

Een faillissement houdt natuurlijk nog veel meer in dan hierboven beschreven is. De zaak wordt gestopt, je post wordt omgeleid, alle lopende contracten worden opgezegd. De curator verzamelt alle schulden en zet daarvoor al je bezittingen te koop. Lees meer over faillissementen in onze FAQ-rubriek.

Failliet Menulink: