Heb je recht op leefloon ?

Wat?
Je bedrijf levert onvoldoende inkomen op om van te leven, of je zaak is gestopt of failliet verklaard. Je hebt te weinig inkomen om te overleven. Als dat jouw situatie is en het lukt je niet om snel genoeg aan een uitkering of aan werk te geraken, dan kan het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) je helpen. Je kan er immers een leefloon (het vroegere bestaansminimum) aanvragen. Het leefloon is een minimuminkomen dat je kan worden uitgekeerd indien je op geen enkel ander inkomen recht hebt of indien je slechts een beperkt inkomen hebt dat onder dit minimum valt. Deze financiële steun heeft tot doel je terug in staat te stellen een zelfstandig leven te leiden.
Dat is de theorie, want je mag maar een bedrag lager dan de armoedegrens verwachten.
Leefloontrekkers komen ook in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen uitgaande van het OCMW. Zo kan het OCMW je zelf tewerkstellen of aan het werk zetten in een bedrijf dat van het OCMW daarvoor een vergoeding krijgt. Op termijn kan je dan terugvallen op werkloosheidsuitkeringen.
 
Voor wie?
Niet iedereen komt in aanmerking voor een leefloon. Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wat betreft nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en andere uitkeringen. Het OCMW houdt ook rekening met inkomsten van partners, en mag ook inkomsten van inwonende ouders en kinderen aanrekenen. In samenwerking met Dyzo vzw is een downloadbare brochure gemaakt "wegwijs voor zelfstandigen in moeilijkheden (pdf, 961 KB)". Dit gaat over het aanbod van het OCMW voor zelfstandigen. Interessant is ook de "handleiding voor de OCMW's (pdf, 812 KB)", waar een aantal vernieuwende zaken in staan, onder andere dat werkende zelfstandigen IN MOEILIJKHEDEN niet moeten stoppen vooraleer in aanmerking te komen voor hulp van het OCMW. Deze uitgave van de voogdijoverheid van de OCMW's is op dat vlak baanbrekend.
Belangrijk om weten is dat het leefloon werkelijk de laatste optie is. Het OCMW komt slechts tussen als er geen enkele andere bron van inkomsten voldoende oplevert om te leven. De meeste uitkeringen en beroepsinkomsten staan een leefloon dus in de weg. Zelfs actieve zelfstandigen hebben recht om leefloon te bekomen als ze maar kunnen aantonen dat ze heel weinig verdienen. Als je bewijsproblemen hebt heeft Dyzo vzw wel een paar suggesties (op aanvraag).
Een gefailleerde heeft recht op een overbruggingsrecht gedurende 1 jaar. Daarna kan hij of zij dus nog beroep doen op leefloon.
Failliet Menulink: