Geldzaken

Open na je faillissement een nieuwe bankrekening

Na een faillissement worden doorgaans alle bankrekeningen van de gefailleerde die bestaan op datum van het faillissement bevroren. De curator doet dat omdat hij die rekeningen tot het actief van de failliete boedel rekent.

Hoe krijg ik een bankrekening na mijn faillissement ?

Door je faillissement of doordat je voorheen al achterstallig was bij het betalen van leningen kan je geseind staan als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt.

Microkrediet

Soms kunnen mensen die een eigen zaak willen opstarten of uitbouwen niet terecht bij een bank voor een lening.