Geen deurwaarder, processen of post meer

Geen processen meer !

Was de gefailleerde betrokken in een discussie voor de rechtbank, dan beslist (na het faillissement) de curator of hij die discussie laat vallen en de schuldvordering zonder meer aanvaardt, of de discussie verderzet. De curator beslist ook of hij verder procedeert tegen klanten die de gefailleerde nog moesten betalen. (Art. XX.119)

 

Geen gerechtsdeurwaarders meer !

Alle gerechtsdeurwaarders moeten stoppen met het afdwingen van betalingen van de gefailleerde. Gedwongen verkopen die op de datum van faillietverklaring al geafficheerd zijn kunnen nog gebeuren, maar de opbrengst gaat wel naar de curator. (Art. XX.120 & 121) Door het wegvallen van de druk van de schuldeisers valt vaak een loden last van de schouders van de gefailleerde ondernemer.

 

De gefailleerde krijgt geen brievenpost meer.

Na een persoonlijk faillissement zal al jouw brievenpost automatisch bij de curator terecht komen. Bij die post zitten vaak nog belangrijke brieven van het sociaal verzekeringsfonds, de mutualiteit,… De curator is wettelijk verplicht de privé-post én de zakelijke post die te maken heeft met je nieuwe activiteit opgestart na het faillissementsvonnis, door te sturen naar het adres dat je opgeeft. Spreek af met de curator omtrent die post. Lukt dat afspreken niet zo goed, maak gebruik van onze modelbrief voor het einde van de postomleiding door de curator. Dat zou vanzelf moeten gebeuren na de verificatie van de schuldeisen (maximum 1 maand) maar dat geraakt wel eens vergeten.

Is de gefailleerde een rechtspersoon (een vennootschap of een vereniging) dan gaat de brievenpost definitief naar de curator en is er geen inzagerecht voor de vroegere vennoten of mandatarissen.

Is de gefailleerde beoefenaar van een vrij beroep, dan bepaalt de beroepsorde waartoe die gefailleerde behoort wat er met de briefwisseling van de gefailleerde moet gebeuren. (Art. XX.143)

Failliet Menulink: