Elektronische aangifte faillissement na 30 april 2018

Vanaf 1 mei 2018 kan een faillissement enkel nog elektronisch aangegeven worden. Dat moet via de website www.regsol.be .

Dyzo verneemt van haar klanten die 2/5/18 op de griffie van de ondernemingsrechtbank een aangifte faillissement probeerden in te dienen dat :

  1. De griffies van de ondernemingsrechtbank (vroeger rechtbank van koophandel) weigeren een papieren aangifte te aanvaarden.
  2. De website www.regsol.be intussen toelaat een faillissement aan te geven van waar je maar wil. Je hebt een computer met internetaansluiting nodig. Je moet eerst een account aanmaken. Dan kan je kiezen voor aangifte faillissement.

Praktische handleiding

Er zijn 9 stappen te doorlopen in de elektronische aangfite faillissement. Sommige vragen zijn niet voor iedereen even eenvoudig. Dyzo maakte daarom voor jou een beknopte praktische handleiding voor de elektronische aangifte van een faillissement die je hier kunt downloaden. Dyzo verwelkomt jouw praktische tips om deze handleiding verder te verbeteren. Mail je tips naar info@dyzo.be .

Of je nu zelf je aangifte faillissement zult indienen, of je vraagt daarvoor hulp aan Dyzo, het is van praktisch belang dat je :

  1. een aantal documenten klaar staan hebt op je computer, op een USB stick of in de cloud vooraleer je (alleen of samen) begint aan de aangifte. Download hier een lijst van die documenten samen met wat Tips om die te vinden of om te zetten in computerbestanden. Dyzo kan wel helpen, maar heeft daarvoor maar een beperkte tijd. Door zelf alles wat je zelf kan doen al klaar te zetten, zorg je ervoor dat Dyzo iedereen op tijd kan bedienen.
  2. een werkend emailadres hebt. Zonodig maak je dat nog aan bij een gratis emaildienst zoals Gmail, Hotmail, Yahoo enzovoort of bij je provider voor het internet zoals telenet, proximus, skynet enz..

Dien een aanvraag kwijtschelding in als je persoonlijk failliet zult gaan/gegaan bent (na 1/5/18)

Zonder aanvraag krijg je geen kwijtschelding van schulden. Vergeet dit dus niet aan te vragen als je in aanmerking komt ! 

Dyzo raadt aan :

  • Bij de aangifte van een persoonlijk faillissement tegelijkertijd ook een verzoekschrift in te dienen voor kwijtschelding van de schulden. In de 2e (van de in totaal 9) stappen van de elektronische aangifte is een veld voorzien waar je dat verzoekschrift kunt oploaden. Maak het verzoekschrift vooraf klaar. Download hier het model voor aanvraag kwijtschelding bij aangifte van een faillissement, vul het in, druk het af, onderteken het en scan het in en sla het op waar je het makkelijk kunt terugvinden. Dan kun je het makkelijk uploaden bij stap twee van de faillissementsaangifte.
  • Is je zaak al failliet verklaard en krijg je na inloggen een werkende link naar dat bedrijf op Regsol, dan kan je daar voormelde aanvraag kwijtschelding nog indienen via het tabblad "tijdslijn" . Daar is een reeks links voorzien, onder andere een speciaal voor de aanvraag kwijtschelding.
  • Is je zaak zonder jouw medewerking (bij dagvaarding) failliet verklaard of is het moeilijk om nog een aanvraag kwijtschelding in regsol op te laden, gebruik dan volgend model voor aanvraag kwijtschelding schulden na vonnis faillietverklaring. Dat zend je best naar de ondernemingsrechtbank die je zaak failliet verklaard heeft.

Financiële drempel afgeschaft

Na de 9de (= laatste ) stap van de elektronische aangifte krijg je vanuit Regsol per email een bevestiging van ontvangst. Je kan ook als je ingelogd bent in Regsol en doorgeklikt hebt naar het bedrijf in kwestie, een bewijs van aangifte downloaden vanuit het tabblad met de titel "tijdslijn". Je vindt dat aangiftebewijs onmiddellijk na de indiening van de aangifte onderaan de tijdslijn. Dat aangifte bewijs kan helpen om gerechtsdeurwaarders die je onder druk zetten, te ontmoedigen. Let wel, slechts met een faillissementsvonnis in handen kan je een gerechtdeurwaarder echt bewijzen dat je failliet bent. Het is immers mogelijk dat een faillissementsaangifte niet leidt tot een faillissementsvonnis. Het kan ook zijn dat er tussen aangifte en vonnis nog beslag gelegd wordt. Dat is in principe nog mogelijk, maar de deurwaarder riskeert wel dat de beslagen som aan de curator moet afgegeven worden. De gemiddelde termijn tussen aangifte en vonnis is 1 week. In Brussel duurt dat helaas een stuk langer wegens tekort aan rechters.

Voor faillissementsaangiftes tot en met 31/1/2019 moest er 100€ rolrecht betaald worden om een faillissementsvonnis te bekomen. Dat rolrecht bij aangifte faillissement is vanaf 1/2/2019 volledig en voor alle ondernemingsrechtbanken afgeschaft.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: