Diverse tips

Na faillissement wel school- & studietoelage ?

Studietoelagen zijn inkomensafhankelijk. Doordat het inkomen en de vermogenstoestand veranderen door een faillissement kan het dat iemand die geen recht had op studietoelage voor het faillissement, wel recht krijgt nadien.

Zelfstandigen : is het verwarmingsfonds er ook voor jou ?

Drie jaar geleden richtte de overheid het Sociaal Stookoliefonds op. Door de voortdurende stijging van de energieprijzen ontstond immers de noodzaak om een financiële ondersteuning te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen.