Digitaal insolventiedossier

Als de ondernemingsrechtbank een gerechtelijke schuldenoplossing moet leveren wordt daarvan een elektronisch dossier bijgehouden.

Het oude systeem

Tot 30/3/17 was dat nog een papieren dossier dat bewaard wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel (oude naam van de ondernemingsrechtbank). Als gefailleerde kon je tot 1/4/17 op de rechtbank van koophandel kosteloos inzage gaan nemen in het dossier en zo meer informatie krijgen over het faillissement. Het bewaren van die dossiers zorgde voor heel wat werklast voor de rechtbanken.

Het systeem veranderde vanaf 1/4/17

De elektronische (of digitale) procedure komt in de plaats van het oude systeem. Voor elk faillissement uitgesproken vanaf 1 april 2017 wordt het dossier digitaal bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit. Dat Register bevat alle gegevens en stukken van de faillissementsprocedure. Er zijn in totaal 62 verschillende documenten mogelijk. Gefailleerden mogen alle documenten inzien. Ze mogen geen enkel document opmaken, wijzigen of ondertekenen. De belangrijkste stukken zijn :

 • Schuldvorderingen,
 • Processen-verbaal van verificatie,
 • Inventaris van de activa door de curator,
 • Vonnissen
 • Machtigingen

Toegang :

 • De openbaar toegankelijk website voor raadpleging van dat digitaal dossier is www.regsol.be .
 • Er is ook een toegang die gereserveerd is voor gerechtsdienaren zoals rechters, griffiers en curatoren : http://private.regsol.be .

Concrete gevolgen :

 1. Schuldeisers moeten vanaf 1/4/17 hun aangifte van schuldvordering via dat elektronisch Register indienen. Dat kost hen 6€
 2. Ook de inzage in het register is niet gratis.
 3. Een verplaatsing naar de rechtbank is overbodig.
 4. ICT vaardigheden worden belangrijker.

Doelstelling van deze operatie is het sneller en efficiënter maken van de faillissementsprocedure.

De volgende personen hebben toegang tot het Register:

 • de magistraten en griffiers,
 • het openbaar ministerie,
 • de parketsecretarissen,
 • de curators,
 • de rechter-commissarissen,
 • de gefailleerden,
 • de schuldeisers,
 • de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (dit zijn de advocaten van partijen in het faillissement),
 • de beheerder.

Een en ander is geregeld door het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, via voorgaande link downloadbaar. In de bijlagen van dat KB staan tabellen met documenten opgelijst, met daarnaast wie die mag opmaken, wijzigen en inzien. Er staan ook garanties in op privacy en een noodoplossing voor het geval het systeem niet werkt.

Regsol is vanaf 1 mei 2018 uitgebreid met bijkomende insolventieprocedures :

 • aangifte van faillissement (voorheen moest de aangifte op papier, en wat daarna volgde moest elektronisch).
 • handelsonderszoek (ondernemers met schulden krijgen formele waarschuwingen van de rechtbank van koophandel)
 • minnelijke akkoorden (je kan een afbetalingsakkoord neerleggen bij de rechtbank van koophandel en zo de schuldeisers betere zekerheid op terugbetaling bieden)
 • gerechtelijke reorganisaties (je kan bescherming tegen je schudeisers krijgen als je zaak op termijn alle schulden kan wegwerken).

Die uitbreiding is het gevolg van een grondige reorganisatie van alle Belgische insolventieregels voor ondernemers.

Verwante onderwerpen : een digitale faillissemenstaangifte

terug naar overzicht

Failliet Menulink: