De gefailleerde mag de oude schulden niet meer betalen

De schulden die op datum van het vonnis faillietverklaring bestaan, mag de gefailleerde niet meer betalen aan de oorspronkelijke schuldeisers. (Art. XX.110 § 2 & Art. XX.111 - 115) Betalingen van maximum 6 maand vóór die datum, kunnen door de curator teruggeschroefd worden.

Komen die oorspronkelijke schuldeisers of hun gerechtsdeurwaarder(-s) na de datum van faillietverklaring van een natuurlijke persoon, toch nog aankloppen bij de gefailleerde, dan raadt Dyzo die gefailleerde aan zich daartegen te verzetten met een hier downloadbare brief waarin de schuldeisers gewezen worden op het verbod op beslag van de inkomsten van de gefailleerde. Een model van zo'n brief is downloadbaar via vorige link.

Door het vonnis van faillietverklaring worden ook de niet-vervallen schulden onmiddellijk opeisbaar. (Art. XX.116) Dus ook de schulden die de gefailleerde altijd stipt volgens afbetalingsplan betaald heeft, gaan mee in het faillissement.

De rente op schulden in het faillissement stopt met lopen, maar kan nog opgeëist worden van de borgstellers, mede-ontleners en van de opbrengst van de goederen die in waarborg (of hypotheek) gegeven zijn. (Art. XX.117)

De curator gaat de bezittingen van de gefailleerde verkopen en daarmee de oude schulden betalen.

Je rechten in de sociale zekerheid kunnen in gevaar komen doordat je sociale zekerheidsbijdragen niet betaald zijn op het moment dat je failliet gaat. Gaat het over een persoonlijk faillissement, dan mag je die oude bijdragen enkel nog betalen met inkomsten verworven na de datum van faillietverklaring. Je inkomen is na je faillietverklaring vaak te klein om dat snel te doen, zodat je kunt te maken krijgen met een blokkering van je rechten. Als je botst op een verlies van sociale rechten en je hebt dringend medische of inkomenshulp nodig, lees dan wat je daaraan kunt doen.

 

terug naar overzicht

Failliet Menulink: