De gefailleerde krijgt bezoek

Meestal komt de curator, onmiddellijk na het vonnis van faillietverklaring, samen met de rechter-commissaris op bezoek bij de gefailleerde. Dat gebeurt soms nog dezelfde dag. Het kan ook dat de curator helemaal niet komt. De gefailleerde moet zorgen dat hij/zij bereikbaar is (neem de telefoon op). De curator neemt daarbij als eerste stap de wagens van de gefailleerde in beslag (afgeven van sleutels en nummerplaat is gebruikelijk), en wijst op de plichten van de gefailleerde. De curator zal ook vragen naar de bezittingen en de boekhouding. Dit is het moment waarop de gefaillieerde klaar moet staan om de curator in te lichten over een bod, door derden, op bepaalde zaken die de gefailleerde wil houden. Dit eerste contact is belangrijk omdat het de toon zet voor de verdere relatie tussen curator en gefailleerde. Schrik niet als de curator zich streng opstelt, dat moet nu eenmaal, zeker bij het eerste contact.

terug naar overzicht

Failliet Menulink: