De curator en de lopende contracten

Alle contracten met de gefailleerde kunnen worden opgezegd door de curator als die dat nodig vindt. Het kan dus dat huishuur, leveringen van water, elektriciteit, gas,  telefonie, internet, televisiesignaal opgezegd worden. De gefailleerde mag dan wel met dezelfde of andere leveranciers nieuwe contracten afsluiten, maar dat kost tijd en soms ook geld en zorgt voor onzekerheid. Vooraleer de curator je uit je woonhuis kan zetten, is een vonnis van de vrederechter nodig en moet het OCMW verwittigd worden om een noodoplossing te zoeken. Als je woonhuis deel uitmaakt van een handelshuurpand blijft de vrederechter een noodzakelijke stap vooraleer je uit het woongedeelte kunt gezet worden.

De rechter-commissaris waakt erover dat de personeelsleden van de gefailleerde weten waar ze aan toe zijn. Meestal worden die arbeidsovereenkomsten opgezegd. Die personeelsleden kunnen hun achterstallige lonen (voor een beperkt bedrag) snel opvragen bij het fonds voor sluiting van ondernemingen. Of ze later nog iets krijgen van de curator hangt af van de afwikkeling van het faillissement. (Art. XX.139)

terug naar overzicht

Failliet Menulink: