Curator

Het verschil tussen de gerechtsdeurwaarder en de curator

Stel dat je eigenaar bent van een eenmanszaak, een VOF, een GCV of een CVOA en dat je onoverkomelijke schulden hebt. Dan kun je in principe afwachten en een reeks gerechtsdeurwaarders verwachten of een persoonlijk faillissement aangeven en een curator op bezoek krijgen.

Hoe reageren wanneer de curator uit de bocht gaat?

Dyzo hoort af en toe wel eens een klacht over een curator. Dit is ook verstaanbaar : een ondernemer staat niet graag zijn leidende positie af aan een vreemde, en afscheid nemen van een levenswerk zoals een eigen zaak, dat is moeilijk te aanvaarden.

Vlaams bodemdecreet - gevolg voor failliete boedel

MEER SANERING VERVUILDE TERREINEN

Vanaf 1/6/2008 veranderde het Vlaamse bodemdecreet bodemsanering (Vlarebo). Doel was projectontwikkelaars aan te zetten om sterk verontreinigde gronden een nieuwe bestemming te geven. 

Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Bodemsanering en faillissement. Het lijken op het eerste zicht twee thema’s die met elkaar weinig of geen uitstaans hebben. Toch is er een verband.