Curator

TAKEN GERECHTSDEURWAARDER EN CURATOR

 

DE GERECHTSDEURWAARDER

De gerechtsdeurwaarder wordt benoemd voor het leven uit de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden. Het is een openbaar ambtenaar die niet door de rechtbank dient aangesteld te worden.

Hoe reageren wanneer de curator uit de bocht gaat?

Dyzo hoort af en toe wel eens een klacht over een curator. Dit is ook verstaanbaar : een ondernemer staat niet graag zijn leidende positie af aan een vreemde, en afscheid nemen van een levenswerk zoals een eigen zaak, dat is moeilijk te aanvaarden.

Vlaams bodemdecreet - gevolg voor failliete boedel

MEER SANERING VERVUILDE TERREINEN

Vanaf 1/6/2008 veranderde het Vlaamse bodemdecreet bodemsanering (Vlarebo). Doel was projectontwikkelaars aan te zetten om sterk verontreinigde gronden een nieuwe bestemming te geven. 

Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Bodemsanering en faillissement. Het lijken op het eerste zicht twee thema’s die met elkaar weinig of geen uitstaans hebben. Toch is er een verband.