Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Bodemsanering en faillissement. Het lijken op het eerste zicht twee thema’s die met elkaar weinig of geen uitstaans hebben. Toch is er een verband. Het Vlaamse Bodemdecreet stelt immers dat een potentieel verontreinigde grond slechts verkocht kan worden na een bodemonderzoek, en, indien nodig, een sanering.
Curatoren werden in het kader van faillissementen vaak geconfronteerd met gronden die niet verkoopbaar waren, wegens het ontbreken van een dergelijk bodemonderzoek. Niet alleen had dit gevolgen voor de afhandeling van het faillissement, ook voor het leefmilieu was deze situatie verre van ideaal. De gronden bleven immers vervuild liggen. Om hieraan te verhelpen werd nu een protocolakkoord ondertekend tussen de Commissie van Curatoren en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
 

Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Indien de gefailleerde geen eigenaar is van de grond, dan richt de curator zich tot de eigenaar van de grond om de kosten van het bodemonderzoek op zich te nemen. Lukt dit niet, dan kan OVAM de kosten op zich nemen.

Indien de gefailleerde wel eigenaar is van de grond, en de curator oordeelt dat er voldoende middelen zijn om het bodemonderzoek uit te voeren, dan zal de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris om het onderzoek uit te voeren. Oordeelt deze dat de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed zo goed als zeker hoger zal liggen dan de kostprijs van het bodemonderzoek, dan is het probleem opgelost.

Indien dit niet het geval is, dan gaat de curator na of één van de schuldeisers bereid is het onderzoek te prefinancieren.

Leidt dit evenmin tot een oplossing, dan kan de rechter-commissaris de curator de toestemming geven om de OVAM te vragen om het onderzoek te prefinancieren. De OVAM wordt dan als bevoorrecht schuldeiser beschouwd, a rato van de kostprijs van het onderzoek.

Wanneer prefinanciering niet mogelijk blijkt, en het goed dus niet verkocht wordt, dan kan de curator een machtiging vragen aan de rechtbank van koophandel om het goed uit de hand te verkopen aan de OVAM voor een bedrag van 1 euro.

Bron: persbericht minister Crevits – 2/10/2007

Failliet Menulink: