Bankrekening

De opening van een faillissement heeft als gevolg dat de bankrekening geblokkeerd wordt. Ofwel blijven de saldi ter beschikking van de banken in het kader van de eenheid der rekeningen. De beschikbare gelden worden in dat geval door de bank aangewend om er schulden mee aan te zuiveren. Indien dit principe niet wordt toegepast door de banken, worden de beschikbare gelden overgemaakt op de rubriekrekening van het faillissement geopend door de curator.

De bankrekeningen zullen door de banken niet meer worden vrijgegeven waardoor ze onbruikbaar zijn geworden voor de gefailleerde.

De gefailleerde zal een nieuwe bankrekening dienen te openen. Vanaf het ogenblik dat de bestaande rekeningen effectief geblokkeerd zijn. Neemt de gefailleerde eerder dit initiatief dan zal ook de nieuwe rekening geblokkeerd worden.

Dit is niet steeds evident. Bij dezelfde bank lukt het normaliter niet.

Een rechte lijn in de houding van de banken kan niet gevonden worden, maar doorgaans wordt een bank gevonden die bereid is, al dan niet met beperkte diensten, een rekening ter beschikking te stellen.

 

 

Failliet Menulink: