Is er een mogelijkheid dat er geen rechtplegingsvergoeding moet betaald worden?

Ja. Zoals bleek uit een voorgaande vraag kan een rechter oordelen dat ieder zijn stuk van de advocatenkosten draagt en dat niemand een rechtplegingsvergoeding moet betalen.

Belangrijk is ook dat er geen rechtplegingsvergoeding verschuldigd is indien de gemaakte kosten kaderen binnen rechtsbijstand. (= nieuwe naam voor Pro Deo) Dat is ook logisch: iemand die rechtsbijstand krijgt heeft feitelijk geen advocatenkosten gemaakt en kan dus ook geen terugbetaling vragen van kosten die hij niet gemaakt heeft.
 
Bovendien is er een mogelijkheid om aan je verplichtingen te voldoen vóór de rechter uitspraak heeft gedaan en zo te ontsnappen aan de vergoeding. Indien iemand vóór de inschrijving van de zaak op de rol de eisen inwilligt en zijn verbintenissen voldoet (hoofdsom, interesten en kosten), is er geen rechtplegingsvergoeding verschuldigd. Indien iemand na de inschrijving op de rol ingaat op de eisen en zijn verbintenissen voldoet (hoofdsom, interesten en kosten), is er een rechtplegingsvergoeding verschuldigd gelijk aan één kwart van de basisvergoeding met een maximum van 1.000 euro.
 
Pas wel op. In België is er een zogenaamde ‘dubbele aanleg’: men heeft immers de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen rechterlijke beslissingen. Indien men in eerste aanleg niet gekregen heeft wat men wil, kan men hoger beroep instellen De bedragen van de vergoeding worden vastgesteld per aanleg. Iemand die dus pas in hoger beroep (vóór de inschrijving van de zaak op de rol) al zijn verbintenissen inwilligt, zal toch een rechtplegingsvergoeding verschuldigd zijn voor de kosten gemaakt in 1ste aanleg.