Elke ondernemer in Europa zijn Dyzo

In het Nederlands

In juni 2019 heeft de EU de laatste stap gezet in de goedkeuring van een richtlijn met ondernemers in moeilijkheden als voornaamste doelgroep. Tegen juni 2021 moet elke lidstaat een dienstverlening hebben zoals Dyzo, gericht op gezondmaking en een kansrijke herstart van kleine ondernemingen. Dat is goed voor heel het economische weefsel, zelfs voor schuldeisers zoals banken. In een meerderheid van de Europese regio's ontbreekt dergelijke dienstverlening. Wil jij net als Dyzo KMO's steunen in Vlaanderen of in een andere Europese regio ? Lees meer over deze richtlijn in het Nederlands

In English

In june 2019 the EU finally approved a directive targeting mainly on entrepreneurs in distress. Before june 2021 every member state needs to have a service like Dyzo, aiming at curing and retarting small entreprises. This is in the interest of the whole economic fabric, even for creditors like banks. In a majority of European regions such service lacks. Do you want to support entrepreneurs in distress, as Dyzo does in Flanders ? Continue reading on this directive in English.