Een conflict met je advocaat : hoe pak je dat aan ?

Veel problemen kunnen natuurlijk al opgelost worden door een goed gesprek. Maar nog beter dan het oplossen van problemen is het vermijden van problemen. Daarom heeft de Orde van Vlaamse Balies op haar webstek een modelcontract ter beschikking gesteld. In dat modelcontract kunnen afspraken over de samenwerking worden vastgelegd, zoals de berekening van het ereloon. Het is natuurlijk ook mogelijk te veranderen van advocaat wanneer u niet langer tevreden bent. De Orde van Vlaamse Balies heeft zelfs een reglement opgesteld om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. De nieuwe advocaat kan zelf contact opnemen met uw vroegere advocaat om het dossier op te vragen.

 

Indien de problemen met uw advocaat toch niet opgelost raken, dan kan u de stafhouder(van de balie waarvan uw advocaat lid is) contacteren. Dan kan telefonisch, per mail of per brief. Mogelijke alternatieven voor het oplossen van de problemen met uw advocaat zijn bemiddeling en arbitrage. Aan de meeste balies worden procedures van bemiddeling georganiseerd. Een beslissing van een arbitragecollege is beslissend, in tegenstelling tot bemiddeling waar de bemiddelaar niet beslist maar partijen helpt om tot een beslissing te komen.  Meer over deze conflictoplossing vind je onder vraag 2 van deze rubriek.
 
Advocaten zijn aan bepaalde deontologische regels (gedragsregels) onderworpen, zoals het beroepsgeheim. Indien u van oordeel bent dat uw advocaat deze regels geschonden heeft, dan zijn er mogelijkheden om een tuchtprocedure te starten bij de bevoegde stafhouder.
 
Voor alle informatie over de stafhouder, bemiddeling, arbitrage en de tuchtprocedure klik hier.