Early Warning Europe

Watch a small film presenting Dyzo, entrepreneurs in peril and what early waring is all about.

De Europese commissie hecht belang aan een goede ondersteuning aan kleine en middelgrote ondernemingen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. De commissie schreef een projectoproep uit en kende die in december 2016 toe aan een consortium van Europese organisaties onder leiding van de Deense organisatie Early Warning Denmark, een overheidsagentschap. Dyzo is een van de organisaties die deel uitmaken van dit 16-koppige consortium.

Doel van het project is tweeledig :

- een groep organisaties met jarenlange ervaring werkt een opleiding voor medewerkers uit. Deze groep is samengesteld uit organisaties uit Vlaanderen, Duitsland en Denemarken. Dyzo is de Vlaamse organisatie in die groep.

- een aantal landen waar nog geen individuele dienstverlening voor ondernemers in moeilijkheden bestaat richten daartoe een nieuwe organisatie op. Deze pioniers zijn te vinden in Madrid, Turijn, Polen en Griekenland. (Dit is de eerste golf, in de loop van het project kunnen andere deelnemers instappen in een zogenaamde tweede golf.)

Dit project loopt van 2017 tot en met 2019. Download hier een voorstelling van het project gebruikt bij de lancering van het Turijnse projectonderdeel in april 2017.

Early Warning Europe heeft sinds mei 2017 een eigen website. U vindt er meer over de voortgang van het project, de geplande events, de partners en het secretariaat.

Dit doel wordt in Europese commissie documenten als volgt omschreven :

"Set up an EU-wide Early Warning platform for stakeholders and experts to provide counselling to businesses in difficulties and help viable companies get past the crisis, save jobs and reduce the stigma of failure attached to bankruptcy."

 

 

 

De Europese commissie nam ook nog andere initiatieven, zoals conferenties en een beleidsaanbeveling over een tweedekansondernemingschap.