Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

WIJZIGING VOORWAARDEN KWIJTSCHELDING RESTSCHULDEN NA FAILLISSEMENT

In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 april 2021 werd geoordeeld dat de TERMIJN VAN DRIE MAAND om een verzoekschrift KWIJTSCHELDING in te dienen NIET LANGER KAN TOEGEPAST WORDEN zoals in de wet bepaald.
Het indienen van een verzoekschrift blijft een voorwaarde maar het dient niet meer binnen de drie maand na de publicatie van de opening van het faillissement in het Belgisch Staatsblad te zijn neergelegd.
(Ex)-gefailleerden voor wie geen toepassing van de kwijtschelding werd gemaakt, kunnen met vragen of dit nog kan gewijzigd worden zo spoedig mogelijk elke dinsdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur contact opnemen met de Juridische Helpdesk van Dyzo op nummer 0902 12005.
Afhankelijk van de concrete situatie wordt dan advies op maat geformuleerd.

Lees meer op Kwijtschelding van de restschulden | Dyzo