Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Steunmaatregelen energiecrisis

De Vlaamse en federale overheid hebben een reeks steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven die lijden onder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de fors gestegen energiekosten. Een beknopt overzicht van de maatregelen.

Steunmaatregelen sociale zekerheid

Ondervind je moeilijkheden om je sociale bijdragen in het vierde kwartaal te betalen, dan heb je volgende opties:

 • Tot 15 december 2022 kan je een jaar uitstel voor de voorlopige sociale bijdragen voor het vierde kwartaal 2022 aanvragen, schriftelijk via je sociaal verzekeringsfonds. Er zullen geen verhogingen worden aangerekend en je behoudt je rechten op uitkeringen. Je moet de bijdrage dan betalen voor 15 december 2023. De in 2022 betaalde VAPZ-premies zijn wel niet meer fiscaal aftrekbaar.
 • Er komt een vereenvoudigde procedure om vermindering van je voorlopige sociale bijdragen voor 2022 aan te vragen als je geraamde inkomsten 2022 lager liggen dan in 2019.
 • Je kunt een afbetalingsplan aanvragen voor de bijdrage voor het vierde kwartaal 2022. Als je dat afbetalingsplan naleeft, heeft dat geen gevolgen voor je sociale uitkeringen. De betaalde VAPZ-premie is wel niet meer fiscaal aftrekbaar voor 2022.
 • Je kunt vrijstelling voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. Dat kan tot eind 2023. 

Meer info vind je op Moeilijkheden door de energiecrisis | RSVZ

 

Overbruggingsrecht

De stijging van de energieprijzen wordt beschouwd als een gebeurtenis met economische impact, waarvoor je het klassiek overbruggingsrecht kan aanvragen als je je activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt of stopzet.

Meer info vind je op Moeilijkheden door de energiecrisis | RSVZ

 

Fiscale steunmaatregelen

Vlaamse energiesteun

 • Wat is het?
  • Een subsidie om de energiemeerkosten te compenseren.
 • Voor wie?
  • Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen.
  • Je was voor de energiecrisis financieel gezond en je hebt een attest dat aantoont dat je in het vierde kwartaal 2022 een operationeel verlies (negatieve ebitda) lijdt.
  • Je had in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven en in het vierde kwartaal 2022 zijn je energiekosten meer dan verdubbeld in vergelijking met 2021.
  • Je mag tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023 geen dividend uitkeren
  • Je mag voor maximaal 35% van je personeel gebruik maken van technisch werkloosheid. Die drempel geldt niet voor ondernemingen met maximaal 10 personeelsleden.
 • Wie komt niet in aanmerking?
  • Ondernemingen met negatief eigen vermogen in boekjaar 2019 en 2021
  • Ondernemingen met openstaande schuld bij VLAIO en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.
 • Hoeveel bedraagt de subsidie?
  • Maximum 25% van de extra energiekosten, begrensd op 80% van je operationeel verlies en met een maximum van 500.000 euro per kwartaal.
  • Voor energie-intensieve bedrijven (energie-uitgaven minstens 3% van omzet) liggen de maxima op 30%, begrensd op 80% van het operationeel verlies met een maximum van 4 miljoen per kwartaal, op voorwaarde dat het operationeel verlies in het vierde kwartaal voor minstens de helft te wijten is aan de gestegen energiekost.
  • Voor ondernemingen in gevoelige sectoren gelden limieten van 35% van de energiemeerkosten, begrensd op 80% van het operationeel verlies, tot een maximum van 7,5 miljoen per kwartaal. Ook hier geldt dat het operationeel verlies in het vierde kwartaal minstens voor helft te wijten moet zijn aan de energiemeerkosten. Is dat niet het geval, dan is wel de steun van maximum 25% mogelijk.
 • Hoe aanvragen?
  • Online via de website VLAIO vanaf eind november.
 • Controles
  • VLAIO kan tot 5 jaar na de uitbetaling controles verrichten op de ontvangen informatie. Blijkt de steun onterecht te zijn, dan kan ze die integraal terugvorderen.

Alle details over de Vlaamse energiesteun vind je op Energiesteun: subsidie voor meerkosten gas en elektriciteit | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

 

Vlaamse overbruggingslening

 • Wat is het?
  • Een voordelige lening tegen 1,5% rente. De eerste 12 maanden betaal je geen rente, vanaf dan betaal je de rente per kwartaal
  • Looptijd 2 jaar (bedrag tot 50.000 euro) of 3 jaar (bedragen boven 50.000 euro)
  • Leenbedrag: minimum 10.000 euro en maximum 750.000 euro, beperkt tot 15% van de gemiddelde jaaromzet de laatste 3 jaar
 • Voor wie?
  • Voor bedrijven met acute liquiditeitsproblemen
  • Zelfstandige in hoofdberoep, vzw’s en vennootschappen met zetel in Vlaams Gewest
  • Je moet over voldoende afbetalingscapaciteit beschikken en een intrinsiek gezond karakter hebben.
 • Waarvoor kan je het aanvragen?
  • Voor het financieren van aankopen bij toeleveranciers, vergoeding handelshuur of leasingovereenkomsten.
 • Hoe aanvragen?

Meer details over de Vlaamse overbruggingslening vind je op Overbruggingslening | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

 

Tijdelijk moratorium op faillissementen voor energie-intensieve ondernemingen in moeilijkheden

Tussen 3 november en eind 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven niet gerechtelijk ontbonden of gedagvaard worden in faillissement, tenzij door het openbaar ministerie. Er geldt eveneens een bescherming in geval van beslag op roerende goederen vanwege schulden aangegaan voor aankoop energieproducten.

Deze bescherming geldt voor bedrijven die

 • Niet duurzaam opgehouden hadden te betalen op 24 februari 2022 (de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel)
 • In 2021 minstens 3% van hun toegevoegde waarde besteedden aan de aankoop van energieproducten
 • Hun gemiddelde energieprijs (gas, elektriciteit, steenkool, hout en olie) minstens zien verdubbelen in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag. 
 • De onderneming mag niet meer dan 1.500 euro uitstaande belastingschulden hebben of achterstallen met sociale bijdragen, tenzij daar al een afbetalingsplan voor loopt.

 

Meer info over het moratorium vind je op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steun-voor-ondernemers-crisis#Tijdelijk-moratorium-bedrijven