Events & Opleidingen

Vennootschapswet vernieuwd

Sedert 1 mei 2019 werden de meest populaire vennootschapvormen afgeschaft en vervangen door andere vormen. De oprichting zal meer tijd in beslag nemen en meer kosten.

Your agenda for Europe

Je bent voorstander van een goed uitgebouwde dienstverlening aan ondernemers in moeilijkheden ? Je wil zien wat er binnen & buiten Vlaanderen bruist ? Je bent dus welkom op 2 bijeenkomsten najaar 2019 in Brussel, ingericht door Early Warning Europe.

Basiskennis voor welzijnswerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente. Ook ziekenhuizen en justitiehuizen krijgen ondernemers in moeilijkheden over de vloer.

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Evaluatieformulier Seminarie ingericht door Dyzo

In 1 minuut kan u door het beantwoorden van een paar vragen de kwaliteit van onze seminaries verbeteren. Dyzo bedankt u hiervoor van harte.

U wordt telkens een score gevraagd van 1 tot 10. 1 is uitermate ontevreden, 10 is uitermate tevreden.

Pagina's