Events & Opleidingen

Vennootschapswet vernieuwd

Sedert 1 mei 2019 werden de meest populaire vennootschapvormen afgeschaft en vervangen door andere vormen. De oprichting zal meer tijd in beslag nemen en meer kosten.

Basiskennis voor welzijnswerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente. Ook ziekenhuizen en justitiehuizen krijgen ondernemers in moeilijkheden over de vloer.

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Evaluatie opleiding de nieuwe faillissementswet

Dyzo nodigt u uit hier uw mening te geven over een opleiding door Dyzo aangeleverd. Dyzo is u dankbaar voor uw inbreng, wij kunnen hierdoor onszelf constant verbeteren. Uw tijd is kostbaar, daarom duurt het invullen van de evaluatie maar 1 minuut.

Regionale bijeenkomst van Dyzo Case Study 18 en 19 november 2020

Deze bijeenkomsten zijn voorbehouden aan genodigden.

Pagina's