Dyzo is ontstaan uit een fusie van Tussenstap en Efrem

Dyzo is ontstaan uit de fusie van Tussenstap en Efrem is in 2014. Veel vroeger, in 2007, hebben UNIZO en ZENITO Sociaal Verzekeringsfonds Tussenstap opgericht. Dyzo kan beroep doen op expertise en strategische inzichten van Zenito en UNIZO. Dyzo functioneert autonoom ten opzichte van deze organisaties.

Het anker

Je hoeft dus geen lid te zijn van een van deze organisaties om beroep te kunnen doen op de individuele dienstverlening van Dyzo. Je mag rekenen op vertrouwelijke behandeling van de gegevens die in de dienstverlening aan bod komen, en op een onafhankelijk advies ook ten aanzien van die partners. De klant wordt om toelating gevraagd om gegevens uit te wisselen met derden, als dat nuttig is. Dat geldt ook voor uitwisseling van gegevens met deze organisaties.

De stem

De samenwerking van Dyzo met Zenito en UNIZO levert ook buiten de individuele dienstverlening voordelen op. Op een zo ingewikkeld werkterrein als dat van ondernemers in moeilijkheden is elke inbreng van exptertise meer dan welkom. Bovendien ligt de behartiging van de belangen van ondernemers in moeilijkheden meestal in het verlengde van de belangen van alle kleinschalige ondernemers, Dank zij deze samenwerking klinkt de stem van de ondernemer in moeilijkheden dan ook luider, en op plaatsen waar Dyzo niet zelf aanwezig is.

ZENITO UNIZO