Publicaties en downloads

Categorie : Downloads
 1. Opmerking: onze vragenlijst vindt u terug op de pagina 'contact - Hoe contacteer je ons'

  Om een formulier voor eigen gebruik te downloaden : klik op de link in de kolom "wat vraag je hiermee aan ?"

   

  Klik voor meer info Wat vraag je hiermee aan ? Indieningswijze Bestemmeling copyright
  Klik hier Overbruggingsrecht (Ook gekend als faillissementsuitkering. Elk fonds heeft zijn eigen model, het hier downloadbare model is enkel geldig voor het sociaal verzekeringsfonds ACERTA, die dit zelf downloadbaar stelt op haar site) Aangetekend Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
  Klik hier Vrijstelling van persoonlijke sociale bijdragen zelfstandigen  Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds  FOD SZ
  Klik hier Vrijstelling van de aansprakelijkheid van een vennootschap voor de sociale bijdragen van een bedrijfsleider Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
  Art 48 Kwijtschelding van verhogingen van sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
  VIB Inschrijving in de ziekteverzekering als verblijvende - info versie 2015 Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
  GEZI Kosteloze sociale zekerheid tijdens erkende ziekteperiodes Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ Dyzo vzw
    Kwijtschelding terugvordering ziekte-uitkering  Aangetekend  Je eigen ziekenfonds  Dyzo vzw
    Stuiting verjaring gezondheidszorgen Aangetekend Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
    Toelichting herinschrijving in de ziekteverzekering Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
    Voortgezette verzekering sociale zekerheid zelfstandigen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
    Allocatie sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
    Aanpassing bijdrageplicht bij stopzetting zonder refertejaar Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw

   

   Formulieren nuttig om de juiste oplossing van een ziekteverzekeringsprobleem te vinden

   

  Naam document verzending Bestemmeling Copyright
  Vragenlijst ziekteverzekering voor het aanvragen van advies versie 2015 Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw
  Keuzetool ziekteverzekering voor het becijferen van een lastige keuze Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw

   

   

 2.  

  Naam van het document Humaniserend effect
  Verklaring van afwezigheid/gebrekkigheid van de boekhouding Maakt het mogelijk een faillissement aan te geven als de boekhouder medewerking weigert of als de boeken om een andere reden niet beschikbaar zijn.
  Verklaring van onvermogen Maakt het mogelijk een faillissement aan te geven zonder betaling van rolrecht
  Vraag afsluiting faillissement (doc, 890 KB) Het mogelijk maken van je nieuwe start
  Einde postafleiding naar de curator Toegang tot sociale rechten, herstel van je administratieve zelfredzaamheid
  Afdwingen informatieplicht curator (doc, 890 KB) Zekerheid bekomen over de stand van je faillissementsprocedure
  Aanvraag vervroegde verschoonbaarheid 2015 Versnellen van een nieuwe start
  Aanvraag collectieve schuldenregeling (doc, 1.15 MB) Normaliseren van het dagelijks leven
  Aanvraag bevrijding van borgstelling (doc, 900 KB) Herstellen van familiale relaties
  Betrokkenheid bij tegeldemaking activa (doc, 891 KB) Je commercieel talent aan bod laten komen, je nieuwe start vergemakkelijken.
  Aanvraag van een bankrekening (doc, 893 KB) Afdwingen van toegang tot basisdienstverlening door banken.