Publicaties en downloads

Categorie : Downloads
 1. Opmerking: onze vragenlijst vindt u terug op de pagina 'contact - Hoe contacteer je ons'

  Om een formulier voor eigen gebruik te downloaden : klik op de link in de kolom "wat vraag je hiermee aan ?"

   

  Klik voor meer info Wat vraag je hiermee aan ? Indieningswijze Bestemmeling copyright
  Klik hier Overbruggingsrecht (Ook gekend als faillissementsuitkering. Elk fonds heeft zijn eigen model, het hier downloadbare model is enkel geldig voor het sociaal verzekeringsfonds ACERTA, die dit zelf downloadbaar stelt op haar site) Aangetekend Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
  Klik hier Vrijstelling van persoonlijke sociale bijdragen zelfstandigen  Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds  FOD SZ
  Klik hier Vrijstelling van de aansprakelijkheid van een vennootschap voor de sociale bijdragen van een bedrijfsleider Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
  Art 48 Kwijtschelding van verhogingen van sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
  VIB Inschrijving in de ziekteverzekering als verblijvende - info versie 2015 Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
  GEZI Kosteloze sociale zekerheid tijdens erkende ziekteperiodes Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ Dyzo vzw
    Kwijtschelding terugvordering ziekte-uitkering  Aangetekend  Je eigen ziekenfonds  Dyzo vzw
    Stuiting verjaring gezondheidszorgen Aangetekend Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
    Toelichting herinschrijving in de ziekteverzekering Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
    Voortgezette verzekering sociale zekerheid zelfstandigen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
    Allocatie sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
    Aanpassing bijdrageplicht bij stopzetting zonder refertejaar Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw

   

   Formulieren nuttig om de juiste oplossing van een ziekteverzekeringsprobleem te vinden

   

  Naam document verzending Bestemmeling Copyright
  Vragenlijst ziekteverzekering voor het aanvragen van advies versie 2015 Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw
  Keuzetool ziekteverzekering voor het becijferen van een lastige keuze Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw

   

   

 2.  

  Naam van het document Humaniserend effect
  Verklaring van afwezigheid/gebrekkigheid van de boekhouding Maakt het mogelijk een faillissement aan te geven als de boekhouder medewerking weigert of als de boeken om een andere reden niet beschikbaar zijn.
  Verklaring van onvermogen Maakt het mogelijk een faillissement aan te geven zonder betaling van rolrecht
  Vraag afsluiting faillissement (doc, 890 KB) Het mogelijk maken van je nieuwe start
  Einde postafleiding naar de curator Toegang tot sociale rechten, herstel van je administratieve zelfredzaamheid
  Afdwingen informatieplicht curator (doc, 890 KB) Zekerheid bekomen over de stand van je faillissementsprocedure
  Aanvraag vervroegde verschoonbaarheid 2015 Versnellen van een nieuwe start
  Aanvraag collectieve schuldenregeling (doc, 1.15 MB) Normaliseren van het dagelijks leven
  Aanvraag bevrijding van borgstelling (doc, 900 KB) Herstellen van familiale relaties
  Betrokkenheid bij tegeldemaking activa (doc, 891 KB) Je commercieel talent aan bod laten komen, je nieuwe start vergemakkelijken.
  Aanvraag van een bankrekening (doc, 893 KB) Afdwingen van toegang tot basisdienstverlening door banken.

   

 3. Ik word als ondernemer getroffen door de maatregelen van het coronavirus. Wat nu?

  Dyzo zet voor u een aantal mogelijkheden op een rij.  Deze zijn een combinatie van enerzijds inspanningen van de overheid genomen omwille van het coronavirus en anderzijds bestaande middelen voor ondernemers in moeilijkheden.  Wij sommen niet alle mogelijkheden op maar enkel de meest relevante voor u. Klik op de blauwe links en kom meteen op de website met meer info.

  De volgende websites raadpleegt u best regelmatig omdat elke relevante wijziging en nieuwsupdates daar gepubliceerd worden:

  Welke uitkeringen zijn er?

  Als u ziek bent en niet kan werken, hebt u recht op een ziekte-uitkering.

  Aan te vragen via uw ziekenfonds.

  TIP! Ga ook na of u een verzekering gewaarborgd inkomen hebt. Zie ook gelijkstelling ziekte

  Uitkering voor zelfstandige of helper in hoofdberoep, en meewerkende echtgenoot die hun activiteit tijdelijk of definitief onderbreken of door de overheid moeten verminderen.

  Aan te vragen via uw eigen sociaal verzekeringsfonds.

  Welke premies zijn er voor ondernemingen die volledig of gedeeltelijk moeten sluiten?

  Dit is een premie waar u beroep op kan doen als de overheid beslist heeft dat u niet meer mag werken of veel minder. Dit geldt dus niet voor iedereen.

  Aan te vragen online via het Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO).

  Schulden? Probeer eerst en vooral contact op te nemen met je schuldeisers en vraag om versoepeling of uitstel van betaling

  Welke mogelijkheden zijn er voor mijn eigen sociale zekerheidsbijdragen?

  • Uitstel van betaling
  • Kwijtschelding van verhogingen
  • Vermindering van voorlopige bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen

  Meer info

  Aan te vragen via uw sociaal verzekeringsfonds.

  Welke mogelijkheden zijn er voor schulden bij de fiscus?

  Voor schulden bij BTW, personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Afbetalingsplan
  • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

  Meer info

  Als deze niet helpen:

  Wat zijn mijn mogelijkheden naar de bank toe?

  Bespreek je zorgen eerst met je bankier. Zie hier voor contactpunten van de verschillende banken.

  Of nog andere mogelijkheden:

  Welke mogelijkheden zijn er ivm personeel?

  Wat als bovenstaande niet genoeg is?
  •  Buitengerechtelijk minnelijk akkoord

  Op die manier kan u met minstens twee schuldeisers buiten de rechtbank om een akkoord sluiten met het oog op de reorganisatie van uw activiteiten. Je kan daarmee een korte periode van uitstel van betaling bekomen.

  Neem hiervoor contact op met een advocaat. U kan dyzo contacteren voor een doorverwijzing naar advocaten.

  De procedure kan tijdelijk bescherming tegen uw schuldeisers bieden. Bij toelating wordt u tijdelijk niet failliet verklaard. Ook gerechtsdeurwaarders laten u enkele maanden met rust.

  Aan te vragen via verzoekschrift.

  U kan contact opnemen met dyzo iedere werkdag tussen 9u00 en 12u00 op 0800 111 06.

   

  Dyzo wenst u veel moed in deze moeilijke ondernemerstijden!!