De Vlaamse en Europese overheid

De werking van Dyzo wordt mede dank zij volgende overheden mogelijk gemaakt.

De Vlaamse overheid

Agentschap ondernemen steunt VIA

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen fungeert als contactpunt voor concrete informatie en als aanspreekpunt met betrekking tot het ruimere, operationele kader. www.vlaio.be

De Europese unie

Het Vlaams Europees sociaal fonds-agentschap

Het Vlaams agentschap van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Dank zij hen kunnen ondernemers met een aangetaste koopkracht zonder dat ze hoeven te betalen, en met respect voor hun privacy inlichtingen inwinnen, hun hart luchten en ondersteuning bekomen van deskundigen en vrijwilligers op momenten dat ze het hard nodig hebben. Dit moet het mogelijk maken hun activiteit te behouden of, na een verwerkingsfase, een activiteit te hernemen.

Deze overheden erkennen hiermee dat ook ondernemers kunnen getroffen worden door maatschappelijke uitsluiting en bovendien recht hebben op een vervangingsinkomen en op ondersteuning bij het hernemen van een activiteit met respect voor hun eigenheid.