Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Covid 19 maatregelen

Categorie:

Federale overheid

 1. Federale maatregelen Corona

  FEDERALE MAATREGELEN CORONA

  Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen
  De horeca heropent binnen tussen 5.00 uur en 23.30 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. De steunmaatregelen vervallen normaliter vanaf juli 2021.
  Contactberoepen mogen deuren terug openen.
  Niet essentiële winkels bezoeken mag terug zonder afspraak - onbeperkt in de tijd en aantal mensen
  De pretparken, cultuur en evenementen openen opnieuw de deuren eveneens onder voorwaarden

  • Corona overbruggingsrecht :

  ° Dubbel overbruggingsrecht :

  Oktober – November - december

  • Verplicht gesloten
  • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting en zelf ook gesloten
  • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Periode oktober – november – december

  Januari

  • Verplicht gesloten (minder dan 15 dagen gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
  • Afhankelijke sector die activiteit volledig heeft stopgezet
  • Toegestaan : take away en Click and collect
  • Ook starters : hier geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

  Februari en maart

  • Verplicht gesloten sector (minder dan 15 gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
  • Niet toegestaan : take away en click and collect
  • Ook starters : geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

  ° Enkel overbruggingsrecht :

  • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting, maar zelf niet gesloten
  • Relance uitkering als heropstart aangevraagd
  • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Periode oktober – november – december

  Januari – maart

  • 40% omzetverlies maand voorafgaand in maand waarvoor je steun aanvraagt (vergelijking inkomsten 2019)
  • Korte onderbreking : isolatie of zorg voor kind
   • Quarantaine :
    • Minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen
    • Attest nodig op eigen naam of gezinslid
   • Zorg voor kind :
    • 7 kalenderdagen binnen 1 kalendermaand (niet noodzakelijk opeenvolgend)
    • Kind minder dan 18 jaar
     • In quarantaine
     • Gesloten school of crèche (attest nodig)
   • Niet gerechtigd indien :
    • Thuiswerk mogelijk
    • Na reis na rode zone
   • Vergoeding : pro rata aantal dagen zonder activiteit per 7 dagen
     
  • Minimum 4 kwartalen van laatste 16 kwartalen vereffend (bij starters 2 kwartalen)
  • Geen andere uitkering overbruggingsrecht zelfde periode ontvangen

  ° aanvraag indienen via sociaal verzekeringsfonds

  • Uiterlijk eind 2e kwartaal volgend op kwartaal waarin de maand van uitkering ligt

  ° tarieven :

  • Dubbel recht : 2.583,38 euro zonder gezinslast, 3.228,20 euro met gezinslast
  • Enkel recht : 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast
  • Gedeeltelijke uitkering (de helft) in geval van zelfstandige in bijberoep met berekening bijdragen op een referte inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993, 77 euro

  ° combinatie met klassiek overbruggingsrecht is mogelijk. Termijnen corona overbruggingsrecht worden niet in mindering gebracht van maximum termijn klassiek overbruggingsrecht

  Cumul met volgende uitkeringen kan mits naleving cumulplafond :

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Invaliditeitsuitkering
  • moederschapsuitkering
    
  • Corona heropstart (relance uitkering) :

  ° Voorwaarden :

  • Sociale bijdragen verschuldigd in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage in hoofdberoep
  • 1 volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 03.05.2020 of langer
  • Activiteit mag hervat worden
  • Aan te tonen omzetverlies van minimum 10% met referentieperiode zelfde kwartaal 2019

  ° Tarieven :

  • 1.291,69 euro zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro met gezinslast

  ° Combinatie met :

  • Niet toegelaten :
   • Corona overbruggingsrecht
   • Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
   • Tijdelijke ouderschapsverlof
  • Wel toegelaten :
   • Tijdelijke werkloosheid

  ° Termijnen aanvraag :

  • maand Juni tot 31.12.2020
  • periode juli – september tot 31.03.2021
  • periode oktober – december tot 30.06.2021
  •  
  • Fod Financiën – steunmaatregelen - fiscus :

  ° Voorwaarden :

  •  in bezit ondernemingsnummer
  • Hinder aantonen
  • Geen structurele betaalmoeilijkheden voor de crisis
  • Niet voor schulden ingevolge fraude
  • Tijdige indiening aangiftes

  ° Aard maatregelen :

  • Bekomen afbetalingsplan
  • Kwijtschelding nalatigheidsintresten
  • Kwijtschelding boetes wegens niet betaling

  ° Intrekking maatregel :

                                  ° niet naleven afbetalingsplan zonder dienst invordering te contacteren

                                  ° openen collectieve insolventieprocedure

  •  rsz bijdragen :
   • Vrijstelling en uitstel

  ° Aanvraag :

  • sociaal verzekeringsfonds
  • uitstel bijdragen volledig 2020
  • uitstel regularisatiebijdragen 2018 vervallen in 2020
  • Kwijtschelding verhogingen
  • Vermindering inkomsten lager dan wettelijke drempel

  ° Voorwaarden :

  • Bijdragen nog niet betaald

  ° geen aanmaningen of dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

                          Derde kwartaal 2020 - aangekondigd Compensatiepremie :
    ° Voorwaarden

  • Verplicht gesloten
  • Minimum 1 aangegeven werknemer in DmfA aangifte
  • Of minimum 1 werknemer open in Dimona

  ° Tarief

  • Bedrag netto patronale basisbijdragen

  ° Online zal kunnen geraadpleegd worden of U in aanmerking komt

  ° RSZ zal de premie berekenen en storten

  Meer details zullen verstrekt worden na bevestiging van de goedkeuring van deze compensatiepremie

  • Tijdelijke werkloosheid :

  ° Blijft mogelijk

  ° Werkgever dient documenten in te vullen

  ° Werknemer kan aanvraag indienen

  Voor een integraal en gedetailleerd overzicht van alle maatregelen kan U terecht op :

  https://www.liantis.be/nl/ontdek-welke-corona-steunmaatregelen-er-zijn-voor-jou