Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Covid 19 maatregelen

Categorie:

Federale overheid

 1. Federale maatregelen Corona

  FEDERALE MAATREGELEN CORONA

  Telewerk is verplicht
  Contactberoepen mogen deuren terug openen.
  Niet essentiële winkels bezoeken mag terug zonder afspraak
  Horeca : Terassen mogen open - Take-away blijft mogelijk. Tot de volledige heropening (ook binnen) blijven de steunmaatregelen gelden.
  De pretparken openen opnieuw de deuren
   

  • Corona overbruggingsrecht :

  ° Dubbel overbruggingsrecht :

  Oktober – November - december

  • Verplicht gesloten
  • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting en zelf ook gesloten
  • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Periode oktober – november – december

  Januari

  • Verplicht gesloten (minder dan 15 dagen gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
  • Afhankelijke sector die activiteit volledig heeft stopgezet
  • Toegestaan : take away en Click and collect
  • Ook starters : hier geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

  Februari en maart

  • Verplicht gesloten sector (minder dan 15 gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
  • Niet toegestaan : take away en click and collect
  • Ook starters : geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

  ° Enkel overbruggingsrecht :

  • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting, maar zelf niet gesloten
  • Relance uitkering als heropstart aangevraagd
  • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Periode oktober – november – december

  Januari – maart

  • 40% omzetverlies maand voorafgaand in maand waarvoor je steun aanvraagt (vergelijking inkomsten 2019)
  • Korte onderbreking : isolatie of zorg voor kind
   • Quarantaine :
    • Minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen
    • Attest nodig op eigen naam of gezinslid
   • Zorg voor kind :
    • 7 kalenderdagen binnen 1 kalendermaand (niet noodzakelijk opeenvolgend)
    • Kind minder dan 18 jaar
     • In quarantaine
     • Gesloten school of crèche (attest nodig)
   • Niet gerechtigd indien :
    • Thuiswerk mogelijk
    • Na reis na rode zone
   • Vergoeding : pro rata aantal dagen zonder activiteit per 7 dagen
     
  • Minimum 4 kwartalen van laatste 16 kwartalen vereffend (bij starters 2 kwartalen)
  • Geen andere uitkering overbruggingsrecht zelfde periode ontvangen

  ° aanvraag indienen via sociaal verzekeringsfonds

  • Uiterlijk eind 2e kwartaal volgend op kwartaal waarin de maand van uitkering ligt

  ° tarieven :

  • Dubbel recht : 2.583,38 euro zonder gezinslast, 3.228,20 euro met gezinslast
  • Enkel recht : 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast
  • Gedeeltelijke uitkering (de helft) in geval van zelfstandige in bijberoep met berekening bijdragen op een referte inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993, 77 euro

  ° combinatie met klassiek overbruggingsrecht is mogelijk. Termijnen corona overbruggingsrecht worden niet in mindering gebracht van maximum termijn klassiek overbruggingsrecht

  Cumul met volgende uitkeringen kan mits naleving cumulplafond :

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Invaliditeitsuitkering
  • moederschapsuitkering
    
  • Corona heropstart (relance uitkering) :

  ° Voorwaarden :

  • Sociale bijdragen verschuldigd in België
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage in hoofdberoep
  • 1 volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 03.05.2020 of langer
  • Activiteit mag hervat worden
  • Aan te tonen omzetverlies van minimum 10% met referentieperiode zelfde kwartaal 2019

  ° Tarieven :

  • 1.291,69 euro zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro met gezinslast

  ° Combinatie met :

  • Niet toegelaten :
   • Corona overbruggingsrecht
   • Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
   • Tijdelijke ouderschapsverlof
  • Wel toegelaten :
   • Tijdelijke werkloosheid

  ° Termijnen aanvraag :

  • maand Juni tot 31.12.2020
  • periode juli – september tot 31.03.2021
  • periode oktober – december tot 30.06.2021
  •  
  • Fod Financiën – steunmaatregelen - fiscus :

  ° Voorwaarden :

  •  in bezit ondernemingsnummer
  • Hinder aantonen
  • Geen structurele betaalmoeilijkheden voor de crisis
  • Niet voor schulden ingevolge fraude
  • Tijdige indiening aangiftes

  ° Aard maatregelen :

  • Bekomen afbetalingsplan
  • Kwijtschelding nalatigheidsintresten
  • Kwijtschelding boetes wegens niet betaling

  ° Intrekking maatregel :

                                  ° niet naleven afbetalingsplan zonder dienst invordering te contacteren

                                  ° openen collectieve insolventieprocedure

  •  rsz bijdragen :
   • Vrijstelling en uitstel

  ° Aanvraag :

  • sociaal verzekeringsfonds
  • uitstel bijdragen volledig 2020
  • uitstel regularisatiebijdragen 2018 vervallen in 2020
  • Kwijtschelding verhogingen
  • Vermindering inkomsten lager dan wettelijke drempel

  ° Voorwaarden :

  • Bijdragen nog niet betaald

  ° geen aanmaningen of dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

                          Derde kwartaal 2020 - aangekondigd Compensatiepremie :
    ° Voorwaarden

  • Verplicht gesloten
  • Minimum 1 aangegeven werknemer in DmfA aangifte
  • Of minimum 1 werknemer open in Dimona

  ° Tarief

  • Bedrag netto patronale basisbijdragen

  ° Online zal kunnen geraadpleegd worden of U in aanmerking komt

  ° RSZ zal de premie berekenen en storten

  Meer details zullen verstrekt worden na bevestiging van de goedkeuring van deze compensatiepremie

  • Tijdelijke werkloosheid :

  ° Blijft mogelijk

  ° Werkgever dient documenten in te vullen

  ° Werknemer kan aanvraag indienen

  Voor een integraal en gedetailleerd overzicht van alle maatregelen kan U terecht op :

  https://www.liantis.be/nl/ontdek-welke-corona-steunmaatregelen-er-zijn-voor-jou