Consult aan hulpverleners

Vlaanderen heeft een uitgebouwd netwerk van dienstverleners van private en openbare aard. Dyzo stelt haar expertise beschikbaar voor dergelijke externe dienstverleners. Een consult houdt in dat de dienstverlener zelf samen met zijn cliënt werkt aan een oplossing en daarbij de expertise van Dyzo inroept voor het vinden van de meest aangewezen weg naar een snelle en haalbare oplossing. Een eenvoudig consult waar medewerkers van Dyzo zich niet moeten voor verplaatsen is kosteloos. Waar er nood blijkt aan intensere samenwerkingsvormen zal Dyzo contact opnemen voor het maken van structurele afspraken.