Collectieve schuldenregeling voor ondernemers ?

De collectieve schuldenregeling staat niet open voor iedereen. Rechtspersonen (BVBA, GCV, VOF, VZW…) komen sowieso niet in aanmerking. Ondernemers ook niet. Praktisch alle zelfstandigen zijn ondernemer en kunnen NIET in collectieve schuldenregeling.
De regeling wordt meest gebruikt door werknemers, mensen met een vervangingsinkomen (pensioen, werkloosheidsuitkering,…), ambtenaren,…
 
Ondernemers met onoverkomelijke schulden kunnen enkel in volgende omstandigheden vragen om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling :
  1. 6 maanden na de stopzetting van hun  zelfstandige activiteiten
  2. onmiddellijk na de sluiting van hun persoonlijk faillissement
Voor ondernemers die hun schulden niet meer kunnen betalen heeft de wet de faillissementsprocedure voorzien. Ondanks zijn slechte faam, bevat de faillissementsprocedure toch een aantal elementen die ondernemers kunnen aanzetten om hun schuldproblemen aan te pakken door hun boeken neer te leggen en niet te wachten tot ze in aanmerking komen voor collectieve schuldenregeling. Een failissement biedt volgende schuldoplossingen :
  • natuurlijke personen kunnen schuldkwijtschelding krijgen, en dat al na 1 jaar, (terwijl dat meestal veel langer duurt in een CSR.)
  • kosteloze borgstellers kunnen bevrijd worden (zoals in een CSR)
  • een gefailleerde mag alles wat hij/zij verdient na het vonnis van faillietverklaring 100% voor zich houden. (Bij een collectieve schuldenregling gaat het volledige inkomen naar de schuldbemiddelaar.)

Ondernemers zijn overigens strafrechtelijk verplicht hun boeken neer te leggen als ze met een onoplosbaar schuldenprobleem zitten. Ondernemers hebben dus geen vrije keuze tussen faillissement en collectieve schuldenregeling.

Na een faillissementsprocedure zijn er soms nog restschulden die de gewezen ondernemer nog geruime tijd achtervolgen :

  • Zaakvoerders, vennoten en bestuurders die zich persoonlijk borg stelden voor hun vennootschap krijgen in een faillissementsprocedure praktisch nooit bevrijding van hun borg, en vennootschappen kunnen nooit schuldkwijtschelding krijgen. Zij kunnen sedert 1/5/2018 wel opteren voor een persoonlijk faillissement, als ze het verlies van hun persoonlijk vermogen willen aanvaarden.
  • Voor wie na een faillissement nog geconfronteerd wordt met restschulden, bijvoorbeeld na weigering van de schuldkwijtschelding in de faillissementsprocedure, is de collectieve schuldenregeling een tweede kans om aan een schuldenvrije toekomst te werken. In die CSR zal wel de volledige schuld moeten betaald worden, in dat geval is schuldkwijtschelding ook in CSR niet mogelijk.
Collectieve schuldenregeling wordt ook soms aangegrepen door gewezen ondernemers die hun enige eigendom niet willen verliezen en toch met overmatige schulden zitten. In zo'n geval kan een CSR langer dan de maximale 7 jaar duren.