Bij welke rechter moet een aanvraag tot collectieve schuldenregeling ingediend worden ?

De arbeidsrechtbank van de woonplaats van de schuldenaar is bevoegd.
Vroeger moest men zich hiervoor wenden tot de rechtbank van eerste aanleg. Vanaf 1 september 2007 wordt elk nieuw dossier behandeld voor de arbeidsrechtbank. De lopende dossiers blijven tot 1 september 2008 onder de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg.
Op de zoekmachine onder volgende link kan iedereen snel de adressen en contactgegevens van de arbeidsrechtbanken in de omgeving vinden. Als de indeling in gerechtelijke arrondissementen u onbekend is, kan een telefoontje naar de griffie zekerheid brengen.