Bestemming van je betaling bepalen (=de affectatie van de betalingen)

Wat ? Met bestemming wordt bedoeld het gebruiken van de betaling voor het vereffenen van bepaalde kwartaalbijdragen, verhogingen of kosten. M.a.w. jij kiest de bestemming van jouw betaling. Wanneer je een bepaalde bestemming aan de betaling geeft, moet je sociaal verzekeringsfonds die eerbiedigen. (Synoniemen van bestemming zijn affectatie, toewijzing of allocatie.) Als je geen bestemming opgeeft, gaat je betaling naar de oudste schuld
 
Wat is nu het belang hiervan?
- Om in geval van werkonbekwaamheid een ziekte-uitkering te krijgen van je ziekenfonds moet je aantonen dat je in orde bent met je sociale bijdragen van de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid aanvangt. De betaling van die 2 kwartalen is dus veel belangrijker voor je rechten dan alle andere onbetaalde kwartalen. Met affectatie geef je deze kwartalen absolute voorrang bij de toewijzing van je betalingen. Bel voor alle zekerheid naar de dienst uitkeringen van je ziekenfonds om met zekerheid de nodige kwartalen te weten te komen. (Soms zijn er immers 3 kwartalen nodig en is er ook variatie in de nodige kwartalen.)
- voor de gezondheidzorgen (terugbetaling kosten voor gezondheidszorgen) kijkt men in algemene regel naar twee jaar terug. Twee jaar terug moeten alle sociale bijdragen volledig betaald zijn. Er zijn ook alternatieve manieren om in orde te komen voor de terugbetaling van je gezondheidszorgen, maar daarvoor laat je je best door je ziekenfonds of door Dyzo adviseren.
 
Hoe? Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds. Telefonisch is enkel goed om voorlopige afspraken daarover te maken. Bij betwisting is een bewijs nodig en dan levert een telefonische afspraak onvoldoende bewijs op. De gestructureerde mededeling van een vervaldagbericht verwijst alleen naar de kwartalen in dat bericht vermeld. Wil je welbepaalde kwartalen in orde krijgen dan raadt Dyzo sterk aan om bij de overschrijving in het vak 'mededeling' twee elementen te vermelden :
  1. het rijksregisternummer van de zelfstandige waarvoor de betaling bedoeld is
  2. de aanduiding van de kwartalen waarvoor de betaling bestemd is.

Gebruik enkel bij problemen volgend model voor  schriftelijke bevestiging van de allocatie van de bijdragen. Dat verstuur je best aangetekend.

 
Wie zal dat betalen ?
  • Je bijdragen betalen met hulp van verwanten of vrienden kan een negatieve spiraal stopzetten.
  • Weet dat het OCMW elke behoeftige toegang moet garanderen tot gezondheidszorgen.
  • Je kan in financiële nood dus ook bij het OCMW aankloppen om dit in jouw naam te betalen. Het OCMW eist meestal dat je niet meer zelfstandig bent, en maakt de afweging tussen het recht dat vrijkomt door de betaling (terugbetaling ziekenhuisfactuur door de ziekteverzekering, in orde krijgen van je invaliditeitsuitkering) en wat het kost om die betaling in jouw plaats te doen.
Voor een goed begrip:
  • De keuze van de bestemming van je bijdragen houdt in dat andere kwartalen nog onbetaald blijven, waarop er verhogingen worden aangerekend.
Vijf voor twaalf Menulink: