Bestellen van Dyzo-drukwerk

Ondernemers in moeilijkheden zijn geneigd zich terug te trekken uit de samenleving en zijn daardoor niet makkelijk bereikbaar.

Dyzo ontwikkelde daarom drukwerk dat in handen van een goedgeplaatste tussenpersoon (boekhouder, OCMW medewerker, griffie van de rechtbank, wachtzaal van ziekenfonds, ziekenhuis, arts enz...) voor ondernemers in moeilijkheden het verschil kan maken tussen blijven ploeteren of met sprongen vooruitgaan op de weg naar een oplossing ten gronde. Dyzo bezorgt dat materiaal gratis aan wie ernaar vraagt. Om zo weinig mogelijk kostbare tijd in besteladministratie te steken is dit proces geautomatiseerd. Wil zo goed zijn enkel via het online bestelformulier te bestellen. Dyzo houdt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren, en zal dit in voorkomend geval motiveren. Wil je vooraf ons materiaal even bekijken, dan kun je een pdf versie downloaden op onze downloadpagina.

 

Naam van de besteller
Voornaam van de besteller
Functie, titel of hoedanigheid van de besteller binnen de organisatie waarvoor de bestelling bestemd is.
Duid aan welk publiciteitsmateriaal je bestelt. Je kan meerdere mogelijkheden aanvinken.