Basiskennis voor welzijnswerkers

Vanaf 1 mei 2018 wordt een grondig gewijzigde faillissementswet van kracht. Nogal wat ondernemers in vergevorderde moeilijkheden kloppen aan bij het OCMW, sociaal huis, CAW of dienst economie van de gemeente. Ook ziekenhuizen en justitiehuizen krijgen ondernemers in moeilijkheden over de vloer. De nieuwe wet biedt een ruimere groep ondernemers kansen om snel hun talenten te laten renderen terwijl hun schulden weggewerkt worden door een curator. In tal van gevallen is een collectieve schuldenregeling niet meer noodzakelijk. Dit raakt dus direct de dagelijkse opdracht van sociale diensten in Vlaanderen.

Dyzo nodigt in 2019 elke welzijnsmedewerker en opleidingsverantwoordelijke uit kennis te maken met haar opleidingsmodule 4, "het faillissement als schuldoplossing". Die is gericht op medewerkers van de sociale dienst. De praktische aspecten van de nieuwe faillissementswet krijgen de meeste aandacht. De opleiding is gericht op niet-juristen en heeft tot doel duidelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn van faillissement als oplossing voor overmatige schuldenlast.

Er wordt ook gekeken naar de alternatieven voor het faillissement. Het onderscheid tussen het doelpubliek voor een collectieve schuldenregeling en dat voor de nieuwe insolventieregelingen voor ondernemers krijgt bijzondere aandacht.

De opleidingsstijl is interactief en vertrekt vanuit de vragen van de groep. Die kunnen op voorhand aan Dyzo bezorgd worden, maar de deelnemers krijgen tijdens het lesmoment ook voortdurend vragen naar hun ervaringen. Dyzo geeft al sedert 2007 opleiding aan OCMW- & CAW- medewerkers en heeft op die manier enorm veel geleerd over waar het schoentje knelt op het terrein. Op die manier is de ervaring van minstens 200 OCMW’s &  CAW's gebundeld in deze (en andere) module(s).

In 2018 is deze opleiding geboekt op 29 plaatsen in Vlaanderen. De evaluatiescore door de deelnemers is 7 à 8 op 10. Al circa 600 medewerkers van 96 verschillende locaties kennen voortaan de nieuwe faillissementswet als schuldoplossing. De kennisuitwisseling loopt als een trein. Boek snel jouw ticket.

Wil je in jouw team een opleiding inrichten over dit thema of andere die verband houden met ondernemers in moeilijkheden ?

  1. Dit verhoogt de efficiëntie van een sociale dienst in de behandeling van vragen van ondernemers in moeilijkheden.
  2. Het kan een lokaal OCMW, ziekenhuis e.d. heel wat budgettaire winst opleveren als vervangingsinkomsten en tussenkomsten in ziektekosten mits beperkte en gerichte inspanningen terug ten laste van de sociale zekerheid kunnen gelegd worden.

Dyzo levert docenten met heel wat ervaring over het onderwerp naar keuze. Zij zijn in staat om een praktische aanpak voor een ingewikkeld probleem binnen het bereik van beroepskrachten zonder specifieke voorkennis te brengen. Hun lesmateriaal is up to date en doorweven van tal van voorbeelden. Er zijn ook speciale oefenmodules beschikbaar voor wie maar af en toe met een probleem te maken krijgt.

Inrichters zorgen voor datum, ruimte en een groep belangstellenden. Er is keuze uit 14 modules van telkens 3 uur. Een opleidingsmodule is altijd betalend. Ook teams van een OCMW dat al een samenwerkingsakkoord met Dyzo heeft waarderen dergelijke kennismaking. Dyzo staat open voor suggesties over thema's die nog niet in onderstaande lijst zijn opgenomen.

Dyzo mikt met haar opleidingen op groepen samengesteld uit maatschappelijk werkers van OCMW of CAW, van sociale diensten van ziekenhuizen, hogescholen, of uit boekhouders, accountants, advocaten, gerechtsdeurwaarders, enzovoort.

Populairste thema's uit ons aanbod :

  1. Faillissement als schuldoplossing (Module 4)
  2. Herstellen van rechten in de ziekteverzekering (Module 14)
  3. Inkomensonderzoek bij een actieve zelfstandige (Module 7)
  4. Sociale zekerheid voor ondernemers in moeilijkheden (Module 1)

Download hier de lijst van de beschikbare opleidingsmodules van Dyzo en bijhorende prijsinfo.

20% KORTING : Organisaties die een samenwerkingsakkoord afgesloten hebben met Dyzo (of Efrem) krijgen 20% korting op onze opleidingsmodules.

Vul het webformulier hieronder in en u wordt gecontacteerd voor de praktische afspraken die komen kijken bij het inrichten van een opleiding in samenwerking met Dyzo vzw.

Dyzo laat je kiezen uit 14 modules. Je keuze is indicatief, daar kan je later nog op terugkomen.
Organisaties die een samenwerkingsakkoord afsloten met Dyzo vzw (voorheen Efrem vzw) hebben recht op korting op opleidingen ingericht in samenwerking met Dyzo. Geef aan of uw organisatie zo'n akkoord heeft, of zal hebben op het moment van de opleiding.
(Voorbeeld : april 2018, juni 2018)
Geef aan in welke periode de opleiding bij voorkeur zou moeten doorgaan.