Academische samenwerking

Het centrum voor ondernemen van de Hogeschool Gent werkt samen met Dyzo sedert 2013. Het centrum stelt ons expertise ter beschikking. In ruil werkt Dyzo mee aan het educatief project van HoGent bijvoorbeeld door deelname aan gezamenlijke projecten, samenwerking inzake onderzoek, lesinhoud en verwijzing naar de haalbaarheidsstudies en marktonderzoeken door studenten.

Thomas More hogeschool werkt samen met Dyzo sedert 2014. De school stelt ons kosteloos vergaderinfrastructuur ter beschikking. Studenten kunnen kosteloos de seminaries ingericht door Dyzo bijwonen. Er wordt ook samengewerkt op het vlak van onderzoek.

Odisee campus Brussel, Studiecentrum Voor Ondernemerschap, werkt samen met Dyzo sedert 2015. Het centrum werkt samen op het vlak van het onderzoek van ondernemingen in moeilijkheden.

Arteveldehogeschool werkt samen met Dyzo sedert 2016. Drie groepen werkten voor hun bachelorproef samen met ondernemers in moeilijkheden rond de thema's OCMW en innovatie.