Aanvraagmodellen, formulieren en zeldzame informatie voor het bekomen van je sociale rechten

Opmerking: onze vragenlijst vindt u terug op de pagina 'contact - Hoe contacteer je ons'

Om een formulier voor eigen gebruik te downloaden : klik op de link in de kolom "wat vraag je hiermee aan ?"

 

Klik voor meer info Wat vraag je hiermee aan ? Indieningswijze Bestemmeling copyright
Klik hier Overbruggingsrecht (Ook gekend als faillissementsuitkering. Elk fonds heeft zijn eigen model, het hier downloadbare model is enkel geldig voor het sociaal verzekeringsfonds ACERTA, die dit zelf downloadbaar stelt op haar site) Aangetekend Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
Klik hier Vrijstelling van persoonlijke sociale bijdragen zelfstandigen  Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds  FOD SZ
Klik hier Vrijstelling van de aansprakelijkheid van een vennootschap voor de sociale bijdragen van een bedrijfsleider Aangetekend of neerlegging Je eigen sociaal verzekeringsfonds FOD SZ
Art 48 Kwijtschelding van verhogingen van sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
VIB Inschrijving in de ziekteverzekering als verblijvende - info versie 2015 Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
GEZI Kosteloze sociale zekerheid tijdens erkende ziekteperiodes Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ Dyzo vzw
  Kwijtschelding terugvordering ziekte-uitkering  Aangetekend  Je eigen ziekenfonds  Dyzo vzw
  Stuiting verjaring gezondheidszorgen Aangetekend Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
  Toelichting herinschrijving in de ziekteverzekering Persoonlijk Je eigen ziekenfonds Dyzo vzw
  Voortgezette verzekering sociale zekerheid zelfstandigen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
  Allocatie sociale bijdragen Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw
  Aanpassing bijdrageplicht bij stopzetting zonder refertejaar Schriftelijk Je eigen sociaal verzekeringsfonds Dyzo vzw

 

 Formulieren nuttig om de juiste oplossing van een ziekteverzekeringsprobleem te vinden

 

Naam document verzending Bestemmeling Copyright
Vragenlijst ziekteverzekering voor het aanvragen van advies versie 2015 Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw
Keuzetool ziekteverzekering voor het becijferen van een lastige keuze Email Je expert ziekteverzekering Dyzo vzw

 

 

typepub: 
Downloads