Aansprakelijkheid van Dyzo bij mailverkeer - disclaimer

Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden.

Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen.

Dyzo geeft adviezen en consulten op basis van de haar bekende individuele gegevens en stand van de wetgeving en rechtspraak op het moment van het advies. Dyzo kan geen aansprakelijkheid opnemen voor de gevolgen van het volgen van haar adviezen.

De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. Dyzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.