Wie kan gebruik maken van de WCO ?

De wet staat zowel open voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen (vennootschappen).

Toch zijn er vele uitzonderingen. Binnen de natuurlijke personen staat de wet enkel open voor natuurlijke personen die handelaar zijn (de zogenaamde ‘eenmanszaken’).
Sinds 01/08/2013 behoren ook landbouwers tot het toepassingsgebied.
 
De volgende categorieën van natuurlijke personen kunnen dus geen gebruik maken van de wet, ook al hebben ze zware financiële problemen, omdat ze juridisch gezien geen ‘handelaar’ zijn:
  • vrije beroepers (advocaten, geneesheren,...)
  • vennootschappelijke mandatarissen en werkende vennoten (voor hun persoonlijke schulden).
Indien de uitgesloten personen geconfronteerd worden met onoverkomelijke schulden, kunnen ze eventueel een beroep doen op de collectieve schuldenregeling.
 
Binnen de vennootschappen staat de wet open voor vennootschappen met een commercieel doel (zogenaamde ‘handelsvennootschappen’), burgerlijke vennootschappen met een handelsvorm en landbouwvennootschappen. Enkel de vrije beroepen die uitgeoefend worden onder de vorm van een burgerlijke vennootschap (bijvoorbeeld een dokter, apotheek, advocaat,… die zijn activiteiten in een BVBA heeft ondergebracht) komen niet in aanmerking.
Nog uitgesloten zijn kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen, beheervennootschappen,...