Wie kan er allemaal het faillissement aanvragen?

(art. 6 faillissementswet)
De volgende partijen kunnen het faillissement bekomen bij de rechtbank van koophandel:

 

  1. Aangifte door de gefailleerde zelf (het zogenaamde faillissement op bekentenis)
  2. Dagvaarding door één of meer schuldeisers
  3. Dagvaarding door het openbaar ministerie ( zie ook : "Hoe komt het openbaar ministerie te weten dat het slecht gaat met mijn zaak?" )
  4. Dagvaarding door de voorlopige bewindvoerder (zie ook : "Kan men al vóór men failliet wordt verklaard het beheer verliezen over de goederen ?")
  5. Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure (indien de onderneming gevestigd is in meerdere landen)